< sekcia Import

KOMENTÁR J. HRABKA: Marček proti Slovensku

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Juraj Hrabko komentuje plánovanú cestu poslancov na Krym.

Nezaradený poslanec NR SR Peter Marček naplánoval cestu na Krym. Nevedno celkom presne, koľko s ním pôjde iných poslancov – či už nezaradených alebo reprezentujúcich politické strany – zato je však úplne presne známe stanovisko ministerstva zahraničných vecí, ktoré poslancovi Marčekovi a spol. vykonať cestu na Krym neodporúča.

Niet žiadnych pochybností o tom, že cestu poslanca Marčeka a spol. mimoriadne spopularizoval predseda parlamentu a SNS A. Danko. Urobil tak na základe vyjadrenia ukrajinského veľvyslanca na Slovensku J. Mušku, ktorý iba zopakoval všeobecne známu informáciu o tom, že ak poslanci naozaj na Krym pôjdu, porušia ukrajinské zákony.

Vyjadrenie veľvyslanca síce možno považovať z diplomatického hľadiska aj za neštandardné, ale z vecného hľadiska povedal iba známy fakt. Mimochodom, to isté tvrdí slovenské ministerstvo zahraničných vecí: „Osoby, ktoré Krym navštívia bez povolenia ukrajinských orgánov, najmä ak prídu z územia Ruskej federácie, musia počítať s konzekvenciami ukrajinskej strany. Ukrajina v týchto prípadoch zakáže týmto osobám bez ohľadu na ich štatút vstup na svoje územie.“

Vyjadrenie predsedu parlamentu a SNS A. Danka bolo aj preto podobne neštandardné, ako ukrajinského veľvyslanca. Ak A. Danko navyše tvrdí, že ukrajinské zákony pre slovenských občanov neplatia, treba k tomu jedným dychom dodať, že to platí iba v prípade, keď nie sú na území Ukrajiny. Podobne, ako pre Ukrajincov neplatia slovenské zákony, ale tiež iba dovtedy, kým nie sú na Slovensku.

To sa týka všetkých, bez výnimky a tak je to aj správne. Odlišné sú iba sankcie pri porušení zákona, vtedy už je rozdiel, či ide o súkromnú osobu alebo osobu s diplomatickou imunitou. Zaujímavé je však iné – debata o tom, či poslanec Marček je alebo nie je súkromnou osobou, resp. jeho obhajoba, že na Krym ide ako súkromná osoba, a nie ako poslanec NR SR. A to najmä preto, lebo je už dávno za nami a každému – predovšetkým ústavným činiteľom - by tak malo byť jasné, že mandát poslanca nemožno odložiť do skrine ako ponožky. Stručne a jasne: kým majú mandát, súkromnými osobami jednoducho nie sú ani vez deň ani v noci. Ani na Slovensku, ale ani za jeho hranicami, pokiaľ sa preukážu diplomatickým pasom.

Všetko iné je zavádzanie, nie omyl. Od ústavných činiteľov sa právom očakáva, že budú postupovať v súlade a nie v rozpore so záujmami Slovenska. Kým oficiálny postoj Slovenska je, že anexia Krymu bola porušením medzinárodného práva – „SR uznáva územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach, t.j. vrátane územia Krym“ – poslanec Marček síce môže tvrdiť, že s tým nesúhlasí, „lebo Krym odjakživa patril Rusku,“ ale správne by bolo, keby sa mandátu vzdal a až potom na Krym odcestoval.
Pretože inak škodí Slovensku. A poslanecký mandát nevyužíva, ale zneužíva.