Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 31. marec 2023Meniny má Benjamín
< sekcia Import

KOVARČÍK: Najdôležitejšie budú investície do ciest či parkovania

Rozhovor s Jánom Kovarčíkom je súčasťou projektu, v ktorom TASR predstavuje kandidátov na primátorov krajských miest vo voľbách do orgánov samospráv.  

Nitra 4. novembra (TASR) – Ekonóm Ján Kovarčík kandiduje na post primátora mesta Nitra s podporou strán Národ a Spravodlivosť – naša strana, Právo a spravodlivosť a Strana demokratického Slovenska. Poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre bol počas troch volebných období, od roku 1998 až do roku 2010. V roku 1992 sa stal členom HZDS, v rokoch 2001 až 2005 bol podpredsedom tohto hnutia. V rokoch 2002 až 2006 pôsobil ako poslanec NR SR a bol tiež predsedom Krajského predstavenstva HZDS v Nitre. V prípade svojho zvolenia za primátora mesta Nitry bude ako svoju prioritu presadzovať hlavne opravy ciest a riešenie parkovania a dopravy.

Čo bude najdôležitejšie vo vašej agende hneď po nástupe, keby ste sa dostali na post primátora?

V prvom rade bude dôležité zvolať si svojich vedúcich pracovníkov úradu, s ktorými budeme musieť nadviazať dôveru, pretože len na základe dôvery sa dá niečo dobré vytvoriť. A čo sa týka vo vzťahu k občanom, samozrejme, hneď od prvých dní začnem plniť svoje sľuby. To znamená, že nielen rozprávať, ale aktívne sa zapojiť do napĺňania tých sľubov, ktoré som dal. To znamená, že sa budem venovať hlavne doprave a statickej doprave. Tá ma veľmi zaujíma.Do akých oblastí bude podľa vás potrebné v nasledujúcom volebnom období nasmerovať najviac mestských investícií?

Najzákladnejšie, teda prvé investície, by boli cesty. Cesty a ulice máme v katastrofálnom stave. Treba, samozrejme, vysvetliť ľuďom aj to, že určité časti ciest, ktoré prechádzajú naším mestom, patria vyššiemu územnému celku. To znamená, že budeme musieť tlačiť aj na vyšší územný celok, aby si tie svoje komunikácie, ktoré idú stredom mesta, dal do poriadku a, samozrejme, že mesto ako také bude investovať do ulíc, chodníkov a do budovania parkovacích domov. Tak, ako som to v mojom programe sľúbil.

Ako chcete riešiť narastajúcu intenzitu dopravy a parkovanie v centre mesta a na sídliskách?

V prvom rade treba v starom meste vylúčiť akúkoľvek kamiónovú dopravu cez mesto. To znamená, že budem robiť všetko preto, aby som kamióny vylúčil z centra mesta, pretože intenzita kamiónovej dopravy je vysoká. Zaujíma ma tiež tá statická doprava. Nemyslím si, že dnešné maľovanie nejakých modrých pásov na cestách, ktoré mimochodom nemá s vyhláškou nič spoločné, je riešením parkovania v meste. Som presvedčený o tom, že musíme stavať parkovacie domy. Tak ako v starom meste, tak aj na sídliskách, aj v iných častiach mesta, kde už tá doprava je skutočne neúnosná.Ako chcete zabezpečiť, aby najmä mladí ľudia neodchádzali za prácou a bývaním do iných miest?

Na to je veľmi jednoduchá odpoveď. Postaviť im byty a dať im prácu. Bude treba zabezpečiť mladým ľuďom štartovacie byty. Ale nemôže tam byť požiadavka jeden a pol násobku životného minima. Pretože dnes mladý človek a, bohužiaľ, aj vysokoškolsky vzdelaný, robí často za nízku mzdu a keď na pridelenie štartovacieho bytu bude podmienka, aby mal príjem jeden a pol násobku životného minima, tak títo ľudia jednoducho na to mať nebudú.

Ako chcete zlepšiť úroveň materských a základných škôl v Nitre? Ako by ste riešili kapacitné problémy v materských školách?

V určitom období klesala požiadavka na miesta v materských školách. Dnes je tendencia presne opačná. V Nitre máme škôlky, ktoré boli vyradené zo siete škôl, a tie treba opäť dostať do života. Úroveň škôlok by som skvalitnil tým, že by som tam hravou formou vyučoval cudzie jazyky. Hravou formou by sa robil s deťmi šport. Samozrejme, s kvalitnými trénermi a učiteľmi. To by bola prvoradá požiadavka. Som presvedčený, že sa to splniť dá a kvalita škôlok by bola iná. Tiež by som odbremenil učiteľov od administratívnych prác. Na zbieranie bločkov a dokladov sú úradníci na mestskom úrade, ktorí by mohli tieto veci riešiť za nich.

Ako vnímate stav komunikácií v Nitre a ako ho chcete zlepšiť? Kde v meste podľa vás treba vynaložiť prioritne investície do komunikácií?

Stav komunikácií je každému v Nitre určite jasný. My máme napríklad jeden obrovský problém, s ktorým som sa v iných mestách u nás či v zahraničí v takej miere nestretol. My máme v strede vozovky kanalizačné poklopy, ktoré sú pod úrovňou cesty a pre vodičov predstavujú hotové pasce. Tento problém bude treba napríklad tiež odstrániť. Ja som presvedčený o tom, že v Nitre do komunikácií musí ísť pravidelne investícia. Nemôžeme všetko nechávať na posledné mesiace pred voľbami. To je už veľmi neskoro. A čo sa týka investícií do ciest, to by bola, samozrejme, moja priorita.

Aké najväčšie slabiny má podľa vás Územný plán mesta Nitra? Vyžaduje si zmeny?

Územný plán sa nemôže prispôsobovať nejakým momentálnym požiadavkám. Ja som presvedčený o tom, že územný plán musí byť navrhnutý takým spôsobom, aby sme podľa neho postupovali, a nie naopak. To znamená, že napríklad to, čo sa stalo v Nitre, že sa primátor nezhodol s majiteľmi priemyselného parku Sever, tak sa začal budovať južný priemyselný park. Tak to je absolútne nekoncepčná práca a zbytočné zaberanie ornej pôdy. Predsa ak máme priemyselný park na severnej strane mesta, tak ten treba budovať a k tomu, samozrejme, prispôsobovať dopravu, komunikácie a tak ďalej.

Ako chcete zatraktívniť mesto Nitra pre turistov? Aké by mali byť priority mesta v oblasti rozvoja cestovného ruchu?

Problémom je často spomínaná katastrofálna pešia zóna a Svätoplukovo námestie v Nitre, kde nie je život. Pred časom som sledoval autobus s rakúskymi turistami. Ľudia vystúpili, išli na hrad, sadli do autobusu a odišli preč. Nedokázali sme tých ľudí udržať v Nitre. Pešia zóna musí byť atraktívna pre ľudí, musí byť čistá. Určite sa chcem zvlášť vložiť do zatraktívnenia centra mesta. Máme v Nitre aj obrovskú devízu a tou je vrch Zobor, teda Pyramída, ako mu hovoríme. V minulosti tam bola vybudovaná lanovka, ktorá jednoducho skončila. Mestskí poslanci ju dali zlikvidovať a nevybudovali žiadnu náhradu. Ja som presvedčený o tom, že na Zobor sa dá urobiť pevná asfaltová cesta, po ktorej by premával vláčik. Keby bol problém so životným prostredím, mohol by byť na elektrický pohon. Vozil by rodiny na Zobor, kde by bola reštaurácia s výhľadom, s terasou. Stačí sa pozrieť do Hainburgu, kde na takéto účely veľmi dobre využili malý kopček nad mestom. A my sa v Nitre skutočne máme čím pochváliť.

Ako konkrétne chcete zatraktívniť mesto pre jeho obyvateľov napríklad z hľadiska vytvárania príležitostí pre voľnočasové aktivity, podpory kultúry, vytvárania oddychových a zelených zón?

Mesto Nitra sa musí správať ku svojmu občanovi tak, aby občan bol šťastný, že tu žije. Aby tu mal prácu, aby mal čas na voľný oddych po práci. Aby mohol chodiť do určitých zón, kde by si odpočinul, kde by sa deti zahrali. Treba budovať zóny oddychu pre ľudí. Ale nielen v centre a parku, ale, samozrejme, aj na sídliskách. A to, čo sa na sídliskách momentálne deje, to zaberanie pôdy a stavanie a rozširovanie parkovísk, to musí skončiť. A ja som o tom presvedčený, že keby som bol primátor ja, tak to aj skončí.