Quantcast
< sekcia Import

Kozmetické výrobky musia spĺňať nové bezpečnostné kritériá

Ilustračné foto Foto:

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí napríklad zavedenie pojmu "zodpovedná osoba".

Brusel 11. júla (TASR) - Všetky kozmetické výrobky v členských krajinách EÚ musia od dnešného dňa v plnej miere spĺňať nariadenie, ktorým sa posilňujú bezpečnostné normy a i právo spotrebiteľov na lepšie informácie. Opatrenie sa týka kozmetiky vyrobenej v EÚ i dovezenej z tretích krajín, uvádza sa v správe Európskej komisie.

Európsky komisár pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica v tejto súvislosti uviedol, že nové predpisy uľahčujú presadzovanie pravidiel, čo by malo zvýšiť spokojnosť zákazníkov a ich dôveru v kúpené výrobky.

"Spotrebitelia sú odteraz lepšie chránení a majú jasnejšie informácie o kozmetických výrobkoch, ktoré kupujú, či už ide o výrobky bežnej spotreby ako zubná pasta alebo luxusné drobnosti ako nový rúž, či voda po holení," povedal Mimica.

V EÚ pôsobí mnoho lídrov kozmetického odvetvia a viac ako 4000 výrobcov kozmetiky. Sektor vytvára či už priamo alebo nepriamo viac ako 1,5 milióna pracovných miest. Nové pravidlá by podľa komisie mali v konečnom dôsledku prospieť aj samotným producentom.

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí napríklad zavedenie pojmu "zodpovedná osoba". To znamená, že na trh môžu byť uvedené iba tie výrobky, ku ktorým je určená zodpovedná právnická alebo fyzická osoba z EÚ s jasne vymedzenými povinnosťami.

K novinkám patria aj nové pravidlá používania nanomateriálov v kozmetických výrobkoch. Nanomateriály musia byť označené v zozname zložiek slovom "nano" v zátvorkách za názvom látky, napríklad "oxid titaničitý (nano)". Farbivá, konzervačné látky a UV-filtre, vrátane nanomateriálov, musia byť výslovne schválené.

V novom nariadení EK sa stanovujú aj spoločné kritériá pre tvrdenia o kozmetických výrobkoch. Napríklad ak bude v popise určitého deodorantu uvedená jeho 48-hodinová účinnosť, bude to musieť zodpovedať šiestim overiteľným kritériám, vrátane pravdivosti, férovosti a existencie príslušných dôkazov. Overovanie súladu tvrdení s kritériami budú môcť overovať vnútroštátne orgány jednotlivých krajín.