Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 2. december 2023Meniny má Bibiana
< sekcia Import

Veľký úspech mala Štúrova biografia z pera Jána Juríčka z roku 1971

Na snímke hrob Ľudovíta Štúra v Modre. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Slovenský čitateľ z textu cíti, že ju písal človek s presvedčivým vlasteneckým zápalom.

Bratislava 30. júna (TASR) - Čím viac sme ako národ dospievali, čím viac sme boli vzdelanejší a kultúrnejší, tým nástojčivejšie vystupovala do popredia našich dejín osobnosť Ľudovíta Štúra. Vznikla potreba bližšie sa oboznámiť s jeho životom a dielom, porozumieť jeho myšlienkam a osvojiť si jeho odkaz. Premietnuté do praxe to znamenalo napísať a vydať jeho životopis, ktorý by už nebol len stručným náčrtom jeho života pre stredoškolských a vysokoškolských študentov, ale aby populárnou formou reflektoval narastajúci čitateľský záujem. Inými slovami - aby to bolo dielo čitateľsky príťažlivé a aby aj literárni kritici mohli povedať, že to je aj - literatúra. Nie celkom literatúra faktu, ale umelecko-náučná literatúra, ktorá pri uvádzaní faktov v mene čitateľskej príťažlivosti využíva aj umelecké postupy prózy.

Na túto úlohu sa podujal Ján Juríček (1922-1992), rodák z Brezovej pod Bradlom a naposledy redaktor vydavateľstva Obzor v Bratislave. A bol na to dobre pripravený. Dokonale ovládal faktografiu a mal už za sebou literárnu skúsenosť z takto poňatého žánru, pretože v roku 1968 vydal populárnu životopisnú monografiu M. R. Štefánik. Môžeme oprávnene predpokladať, že v čase vyjdenia tejto knihy mal už rozpracované dielo Ľudovít Štúr s troška zavádzajúcim podtitulom Stručná biografia, lebo kniha má 210 strán. Dielo vyšlo v roku 1971 vo vydavateľstve Tatran v Bratislave. A ako sa dalo očakávať, malo veľký čitateľský úspech. Preto v roku 1976 vyšlo jeho druhé vydanie, a to vo vydavateľstve Tatran ako 244. zväzok Hviezdoslavovej knižnice v náklade 10.000 výtlačkov.

Autor si prácu rozčlenil na 16 kapitol. Ich obsah i očakávaný populárny štýl nám približujú už ich názvy: Na rozhraní vekov (úvod), Rodina a škola, V Bratislave, meste slovanskej vzájomnosti, Stretnutie s Heglovou filozofiou, Zápas s mocným protivníkom, Historické rozhodnutie, Vitaj, slovenčina naša!, Boj o novú spisovnú slovenčinu, Slovenskje národňje novini a ich ohlas vo verejnosti, Na sneme po boku Kossuthovi, Útek pred zatykačom, Prvá spoločná politická akcia Slovanov, Slová básní sa menia na skutočnosť, So šabľou na bielom koni, Za slovenské veľkovojvodstvo a Útočište vo svete slovanskej budúcnosti. Dielo posudzovali naslovovzatí odborníci Dr. Ján Tibenský, DrSc. a Univ. prof. dr. Milan Pišút, DrSc. V knihe sú v súlade s témami kapitol zaradené štyri dvadsaťstranové čiernobiele obrazové dokumenty. Obsahuje aj široký zoznam použitej literatúry, v ktorom sú aj všetky odborné a vedecké diela autorov, o ktorých sme v našom cykle už písali.

Kniha mala veľký čitateľský úspech. A to nielen pre svoju poznávaciu hodnotu, ale aj pre svoju kompozíciu, štylistickú úroveň a výber jazykových prostriedkov. To všetko ju urobilo prehľadnou a čitateľsky príťažlivou. A ešte pre niečo: slovenský čitateľ z textu cíti, že ju písal človek s presvedčivým vlasteneckým zápalom. Končí sa takto: „Na počiatku bolo slovo. Bolo to slovo Ľudovítovo a z neho začal sa rozvíjať život náš slovenský.“