Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. máj 2024Meniny má Dušan
< sekcia Import

Na 18. apríla pripadá Európsky deň práv pacientov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Občania Slovenska majú svoje práva ako pacienti zakotvené v Charte práv pacientov v Slovenskej republike.

Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rím/Brusel/Paríž/Bratislava 18. apríla (TASR) - Práva pacienta zostávajú na Slovensku stále skôr v teoretickej rovine. Pacienti sa často stretávajú s porušovaním práva na informácie, ako aj na sprevádzanie blízkej osoby. Tvrdí to prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Slovenskej republiky Mária Lévyová.

Tento rok pripadá Európsky deň práv pacientov na štvrtok (18. apríla). Jeho cieľom je poukázať na práva a povinnosti pacientov. S podporou Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ho v roku 2002 vyhlásili s tým, že sa bude pripomínať 18. apríla.

"V posledných mesiacoch rezonujú v našej bezplatnej právnej poradni najmä podnety súvisiace s nedostupnosťou a dlhými čakacími termínmi na vyšetrenia v ambulanciách špecialistov či na zákroky v nemocniciach, ale aj ohľadne poplatkov v ambulanciách. V praxi vidíme, že slovenský pacient v skutočnosti nevie, aké má práva," uviedla pre TASR Mária Lévyová. Takisto upozornila, že pri neustálych zmenách zákonov, ak nie je pacient medicínsky vzdelaný a právnik zároveň, sám má len veľmi obmedzené vedomosti a možnosti na to, ako si uplatniť a vymôcť svoje práva.

S iniciatívou na vyhlásenie Európskeho dňa práv pacientov prišla európska sieť pacientskych organizácií – Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (Active Citizenship Network, ACN). Tá predniesla 15. novembra 2002 v Bruseli Európsku chartu práv pacientov a požiadala Európsku komisiu, aby uznala 18. apríl ako oficiálny Európsky deň práv pacientov. Tento deň má byť zároveň aj príležitosťou, aby sa občania o svojich právach dozvedeli viac.

Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (ACN) v roku 2002 vypracovalo Európsku chartu práv pacientov, ktorá má Preambulu a štyri časti. V prvej sú zahrnuté základné práva, v druhej je uvedených 14 základných práv pacienta, v tretej sú sumarizované práva združení aktívne presadzujúcich občianske práva a vo štvrtej časti je uvedená smernica na uplatňovanie charty.

Medzi práva pacienta patria právo na prevenciu, právo na prístup k zdravotníckym službám, právo na informácie, právo vyjadriť súhlas, právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného prístupu, na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, na bezpečnosť, na inovácie, na predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti, právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby, právo podávať sťažnosti i právo na náhradu škody.

"Každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chybami, a právo na prístup k zdravotníckym službám, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú stanovené bezpečnostné normy," uvádza sa v článku deväť Európskej charty práv pacientov. O charte rokovali aj účastníci konferencie "Pacient budúcnosti", ktorá sa konala v novembri 2002 v Bruseli.

Občania Slovenska majú svoje práva ako pacienti zakotvené v Charte práv pacientov v Slovenskej republike. Prijala ju vláda SR 11. apríla 2001. Už v Preambule sa uznáva, že "zdravie je jednou z najdôležitejších hodnôt". Charta práv pacientov v Slovenskej republike sa skladá z Preambuly a 10 článkov.

Medzi prioritné úlohy pacientskej platformy a občianskych združení patria podľa AOPP posilnenie postavenia pacientov s chronickými ochoreniami, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v oblasti práv pacientov, legislatívy a fungovania zdravotníctva na Slovensku, poskytovanie poradenstva a vytvárania partnerstiev za účelom zefektívňovania zdravotníctva a skvalitňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

AOPP, ktorá je členom Európskeho pacientskeho fóra (EPF), sa ochrane práv pacientov venuje od roku 2001. Okrem legislatívnych aktivít smerujúcich k lepšej vymožiteľnosti práv zastupuje záujmy pacientov na pôde ministerstva zdravotníctva, pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, na pôde zdravotných poisťovní, spolupracuje s organizáciami v zdravotníctve. Poskytuje bezplatné poradenstvo, organizuje vzdelávacie aktivity, vytvára a podporuje projekty smerujúce ku skvalitňovaniu zdravotnej starostlivosti a zlepšovaniu dostupnosti liečby.