< sekcia Import

Výmenné lístky sa vrátia, rozhodli poslanci

V roku 1972 sa narodila v Bratislave právnička a súčasná ministerka zdravotníctva (nominantka Smeru-SD) ZUZANA ZVOLENSKÁ. Foto: TASR/Martin Baumann

Poslanci odobrili aj pozmeňujúci návrh poslanca Ladislava Andreánskeho (Smer-SD), ktorý hovorí o opätovnom zavedení odporúčaní od všeobecného lekára k špecialistovi s niekoľkými výnimkami.

Bratislava 5. februára (TASR) – Poslanci Národnej rady SR dnes 79 hlasmi odobrili návrh vládnej novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, rovnako aj viaceré pozmeňujúce poslanecké návrhy. Väčší priestor by tak mali dostať centrálne nákupy liekov či zdravotníckych pomôcok, v nemocniciach by sa zase mali umožniť trojzmenné prevádzky, licencie pre záchranky majú platiť dlhšie a majú sa tiež opätovne zaviesť tzv. výmenné lístky.

Ako vyplýva z pozmeňujúceho návrhu Jozefa Valockého (Smer-SD), ktorý je zároveň aj šéf asociácie štátnych nemocníc, v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti musí byť zabezpečené jej nepretržité poskytovanie. Umožniť to má buď trojzmenná prevádzka, dvojzmenná prevádzka a pohotovosť na pracovisku alebo dohodnutom mieste či práca v jednozmennej prevádzke a tiež pohotovosť. V súčasnosti nemocnice fungujú v poslednom režime. Typ prevádzky sa má určiť po prerokovaní so zamestnancami, o dohode návrh nehovorí, odbory tento krok odmietli.

Poslanci odobrili aj pozmeňujúci návrh poslanca Ladislava Andreánskeho (Smer-SD), ktorý hovorí o opätovnom zavedení odporúčaní od všeobecného lekára k špecialistovi s niekoľkými výnimkami. Tzv. výmenné lístky by sa tak v prípade súhlasného stanoviska prezidenta mali obnoviť dva roky po ich zrušení. Opoziční poslanci Viliam Novotný (SDKÚ-DS) a Ivan Uhliarik (KDH) v tejto súvislosti hovoria o šikanovaní pacienta, ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (Smer-SD) to odmieta a poukazuje na potrebu manažmentu pacienta.

Poslanec Jozef Ježík (Smer-SD) zase predložil návrh, ktorý zaviaže poskytovateľov používať tie lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré centrálne obstará zdravotná poisťovňa. Má prispieť k efektívnemu využívaniu finančných zdrojov, poisťovne už teraz obstarávajú niektoré lieky či pomôcky.

Nová právna úprava, ktorá má platiť od apríla 2013, mala pôvodne určiť, že povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice vydáva ministerstvo zdravotníctva. Táto kompetencia však aj naďalej ostáva vyšším územným celkom. Ministerstvu sa ale vzhľadom na schválenie pozmeňujúceho návrhu Juraja Blanára (Smer-SD) rozšíria právomoci v oblasti kontrol svojich nemocníc.

Poslanci napokon neodobrili časť, ktorá hovorila o zrušení doterajšej povinnosti uzatvárať zmluvu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, ak má v starostlivosti aspoň jedného jej poistenca.

Foto: TASR/Štefan Puškáš


Novela pojednáva aj o záchrankách


Novela predlžuje aj platnosť povolení pre záchranky zo štyroch na šesť rokov. Zároveň prináša povinnosť predložiť spolu so žiadosťou o vydanie povolenia aj doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania záchranky a projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.

Poskytovateľom pribudne aj nová povinnosť uzatvoriť s operačným strediskom tiesňového volania ZZS písomnú zmluvu, na základe ktorej bude povinný akceptovať inštaláciu príslušných zariadení na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vo svojich ambulanciách. Bude ich tiež musieť používať, čím sa má odstrániť používanie mobilov a zefektívniť poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Za porušenie tejto povinnosti bude hroziť sankcia vo výške 16.596 eur.

Právna norma tiež počíta so zriadením samotnej stavovskej organizácie pre zdravotníckych záchranárov. Komora bude vydávať licencie zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár. Legislatívny rámec okrem toho prináša nové zdravotnícke povolanie zubný asistent vzhľadom na ukončenie experimentálneho overovania stredoškolského študijného odboru.

Ministerstvo tiež navrhlo úpravu používania označenia univerzitná alebo fakultná nemocnica. To bude oprávnený používať len taký držiteľ povolenia na prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý spĺňa kritériá označenia upravené zákonom. Ministerstvo tak reaguje aj na pomenovanie nemocnice v Skalici. Za neoprávnené používanie označenia univerzitná a fakultná nemocnica v obchodom názve bude možné uložiť pokutu.