< sekcia Import

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Steven Weinberg má 85 rokov

Na snímke vedec Steven Weinberg. Foto: Wikipedia

Americký teoretický fyzik Steven Weinberg patrí k najznámejším obhajovateľom súčasnej vedy. Jedna z jeho kníh vyšla aj v slovenskom preklade pod názvom Ako vysvetliť svet - Objav modernej vedy.

New York/Bratislava 3. mája (TASR/Teraz.sk) - Americký fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Steven Weinberg oslavuje vo štvrtok 3. mája 85 rokov.

Steven Weinberg sa narodil 3. mája 1933 v New Yorku. Zvýšený záujem o fyziku prejavil už v tínedžerskom veku. V roku 1950 zmaturoval na tej istej strednej škole ako jeho budúci kolega Sheldon Glashow, s ktorým v roku 1979 dostal Nobelovu cenu za fyziku. Spolu s nimi získal Nobelovu cenu aj pakistanský fyzik Abdus Salam. Všetci traja nezávisle na sebe vypracovali model zjednocujúci slabé a elektromagnetické interakcie medzi elementárnymi časticami.

Bakalársky titul dosiahol Steven Weinberg v roku 1954 na Cornellovej univerzite v New Yorku. Potom odišiel do Kodane, kde sa fyzike venoval na Inštitúte teoretickej fyziky pod vedením Davida Frischa a Gunnara Källéna. Vysokoškolské štúdium dokončil a titul PhD. dosiahol na americkej prestížnej Princetonskej univerzite.

Ako teoretický fyzik začal prednášať na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. V rokoch 1959 až 1966 pôsobil na Kalifornskej univerzite v Berkeley, kde sa venoval viacerým oblastiam teoretickej fyziky ako napríklad rozbitým symetriám, teórii rozptylu či fyzike miónov. Počas tohto obdobia sa začal venovať aj astrofyzike a pustil sa do písania jednej zo svojich kníh Gravitation and Cosmology (Gravitácia a kozmológia), ktorú dokončil v roku 1971.

V rokoch 1966-1969 bol Weinberg lektorom na Harvardovej univerzite a neskôr pôsobil ako hosťujúci profesor na Massachusettskom technologickom inštitúte (Massachusetts Institute of Technology, MIT). V roku 1973 sa stal profesorom fyziky na Harvardovej univerzite. O deväť rokov neskôr sa presťahoval do Texasu na univerzitu v Austine, kde ako profesorka práva pôsobila jeho manželka, s ktorou má jednu dcéru.

Americký teoretický fyzik Steven Weinberg patrí k najznámejším obhajovateľom súčasnej vedy. Napísal množstvo článkov pre New York Review of Books a niekoľko populárno-vedeckých kníh. Jedna z nich vyšla v roku 2015 aj v slovenskom preklade pod názvom Ako vysvetliť svet - Objav modernej vedy, v ktorej nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Steven Weinberg predstavuje čitateľom objavy fyziky od starovekého Grécka až po najnovšie výskumy Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN pri Ženeve. Zároveň ponúka svoj vedecký pohľad na svojich predchodcov a objasňuje, akú dlhú a náročnú cestu prešla fyzika, kým sa stala vedou.