< sekcia Import

PITERKA: Bude potrebná detailna analýza prínosu mestských firiem

Kandidát na primátora Banskej Bystrice Ľubomír Piterka. Foto: TASR/Dušan Hein

Rozhovor s Ľ. Piterkom je súčasťou projektu, v ktorom TASR predstavuje kandidátov na primátorov krajských miest vo voľbách do orgánov samospráv.

Banská Bystrica 10. novembra (TASR) - Medzi 15 kandidátmi na banskobystrického primátora je aj bývalý náčelník mestskej polície (MsP) a v súčasnosti mediátor Ľubomír Piterka (NEKA). Mesto by podľa jeho názoru malo detailne analyzovať prínos jednotlivých mestských firiem k jeho chodu a preveriť hospodárenie v týchto spoločnostiach.

Z postu bývalého náčelníka Mestskej polície v Banskej Bystrici smerujete na post primátora. Prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o priazeň obyvateľov?

Ako bývalý náčelník MsP a tiež aj ako radový príslušník som sa stretával dennodenne s problémami mesta a jeho obyvateľov. Viaceré problémy sa nám podarilo vyriešiť. Ako príklad uvediem jeden prieskum, ktorý bol vykonaný v meste Banská Bystrica v roku 2006, kde vyše 35 percent obyvateľov uviedlo ako najvážnejší problém mesta vandalizmus. Na rovnakú otázku odpovedali obyvatelia aj v roku 2013 a za najvážnejší problém mesta označili nezamestnanosť. Vandalizmus označilo necelých 20 percent, čo predstavuje pokles viac ako 15 percent. Myslím si, že najmä pričinením sa práve príslušníkov mestskej polície. Pri svojej práci som neustále narážal na nepochopenie hlavne zo strany vedenia mesta a tiež poslaneckého zboru. Momentálne sa tiež neriešia problémy mesta, ale skôr sa sledujú záujmy politických strán a ich predstaviteľov. Rozhodol som sa ponúknuť obyvateľom mesta Banská Bystrica alternatívu na najvyššom poste v samospráve a preto kandidujem za primátora mesta.

Aká je vaša predvolebná kampaň a koľko prostriedkov chcete na ňu použiť? Nerozmýšľali ste nad transparentným účtom?

Moja predvolebná kampaň má byť presným opakom megalomanských prezentácií finančného kapitálu sponzorov jednotlivých politikov, okázalosti vplyvu politických strán a ich snahe oklamať obyčajného človeka aj za cenu porušovania zákona, ako tomu bolo v prípade nedodržania volebného moratória. Privítal som možnosť zriadiť si transparentný účet a prostredníctvom neho budem financovať svoju skromnú kampaň. Použijem na ňu 500 eur, lebo podľa mňa v Banskej Bystrici najviac obyvateľov poberá maximálne takú výplatu a tiež ako symbol toho, ako sa dá obrazne obstáť proti niekoľko tisícovým kampaniam politických kandidátov. Či to bude úspešné? Na to dá odpoveď volič, občan mesta Banská Bystrica.


Mohli by ste predstaviť základné tézy vášho predvolebného programu?


Mojou prioritou je skvalitnenie života v našom meste, podpora mladých rodín, a tiež pomoc našim seniorom. Budem podporovať kvalitné podnikateľské prostredie ako spôsob vytvárania nových pracovných miest. Zvýšim dôveryhodnosť postu primátora a prednostu mestského úradu. Všetky vedúce posty vrátane prednostu mestského úradu budem vyberať na základe verejného výberu a nie politickou nomináciou. Vyriešim traumy nášho mesta a to najmä autobusovú stanicu, práčovňu v Majeri, areál Slovenka a pod. Spolu vybudujeme vlastný útulok pre nájdené zvieratá v našom meste a nebudeme investovať financie do útulku vo Zvolene. Dôrazne zvýšim bezpečnosť v našom meste a to najmä znovuzavedením peších hliadok, tým aj osobnej zodpovednosti za verejný poriadok a bezpečnosť. Budem podporovať a rozvíjať školstvo v našom meste a nie politikárčiť a hazardovať s budúcnosťou našich detí, ako tomu bolo v prípade Základnej školy (ZŠ) Bakossova, ZŠ Šalková a čerpania eurofondov na rekonštrukcie.

Čo bude najdôležitejšie vo vašej agende hneď po nástupe, keby ste sa dostali na post primátora?


Jednoznačne transparentným spôsobom obsadiť najdôležitejší post na mestskom úrade a to prednostu mestského úradu. Následne stanovím priority vo fungovaní mestského úradu, mestskej polície a tiež všetkých obchodných spoločností.


Považujete kandidatúru ako nezávislý za výhodu alebo nie?

Nezávislú kandidatúru vnímam ako jedinečnú možnosť prezentovať svoju predstavu o spôsobe riešenia problémov nášho mesta bez politického vplyvu centrál jednotlivých strán, a tiež lobistických skupín. Je veľkým prínosom pre demokraciu, že aj nezávislí kandidáti dostávajú čoraz väčší priestor v regionálnych médiách a to aj bez finančných vstupov, čo sa, samozrejme, stretáva s nevôľou politických nominantov.


Aké najväčšie problémy, podľa vás, v súčasnosti trápia Banskú Bystricu?

Jednoznačne v súčasnom období je to nezamestnanosť, zlá ekonomická situácia mladých ľudí, a tiež dlhodobo neriešené problémy, ako je stav komunikácií vrátane systému statickej dopravy. No čo je veľmi znepokojivé, je situácia na úseku kriminality. Hlavne, čo mňa obzvlášť znepokojuje, je drogová kriminalita mládeže.

Podľa nedávno zverejneného rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) je Banská Bystrica jedným z miest, kde sa v rokoch 2010 až 2013 najviac zhoršilo finančné zdravie. Máte riešenie ako zastabilizovať hospodárenie mesta a znížiť jeho zadlženosť?


Aj napriek zhoršeniu finančného zdravia je Banská Bystrica skôr medzi tými mestami, ktoré majú menšiu zadlženosť. No je otázne, či je to skutočným stavom, alebo je to len špekulatívnym presunom rôznych dlhov na niektoré mestské firmy. Čo sa týka riešenia ekonomickej situácie, je prvoradé efektívne míňať verejné financie a nielen pekne rozprávať o transparentnosti a následnými nevýhodnými zmluvami odčerpávať peniaze v prospech tretích strán. Podľa môjho názoru bude potrebné detailne analyzovať prínos jednotlivých mestských firiem na chod mesta a, samozrejme, preveriť hospodárenie v týchto spoločnostiach. Taktiež bude potrebné opätovne otvoriť dlhodobé zmluvy medzi mestom a externými poskytovateľmi služieb, ktoré sú očividne nevýhodné pre mesto.