< sekcia Import

Predseda NS SR J. Šikuta sa stretol s britským veľvyslancom N. Bakerom

Ján Šikuta, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Išlo o prvé oficiálne stretnutie vedenia Najvyššieho súdu SR s veľvyslancom, ktorý pôsobí na Slovensku od septembra 2020.

Bratislava 23. júla (TASR) - Aktuálne otázky rezonujúce v slovenskej justícii boli hlavnými témami stretnutia predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR Jána Šikutu s Nigelom Bakerom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Šikuta na stretnutí ocenil vysokú mieru záujmu veľvyslanca o tému reformy slovenského súdnictva a oboznámil ho s procesom justičnej reformy. Veľvyslanec sa zaujímal aj o tému právneho štátu a predstavil zároveň svoju víziu ďalšej spolupráce s Najvyšším súdom SR. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie NS SR.

"Otázku súdnej mapy vyhodnotili zúčastnení ako zásadnú, avšak v celkovom kontexte reformy zhodne považujú za najdôležitejšie, aby bola implementácia celého projektu postupná a plynulá, s čo najmenším dosahom na dĺžku a kvalitu prebiehajúcich súdnych konaní," skonštatovalo tlačové oddelenie. Kľúčové pri prijímaných zmenách bude podľa predsedu NS SR a jeho podpredsedníčky Andrey Moravčíkovej predovšetkým personálne obohatiť podporný administratívny aparát sudcov na všetkých súdnych úrovniach. Priblížili tiež vznik Najvyššieho správneho súdu SR.

Veľvyslanec sa zaujímal aj o tému právneho štátu, pri ktorej NS SR považuje za ťažiskovú najmä oblasť zjednocovania rozhodovacej činnosti. Predstavil zároveň aj svoju víziu ďalšej spolupráce s Najvyšším súdom SR na platforme stretnutí odborníkov nielen z oblasti justície, ktorých vedomosti môžu prácu sudcov obohatiť. Vedenie NS SR možnosť diskusie a výmeny informácií v oblasti práva formou stretnutí, seminárov a okrúhlych stolov či inej formy spolupráce víta. Oceňuje taktiež otvorený prístup veľvyslanca k spolupráci v oblasti vzdelávania a možnosť prehlbovania vzájomných vzťahov touto cestou.

Išlo o prvé oficiálne stretnutie vedenia Najvyššieho súdu SR s veľvyslancom, ktorý pôsobí na Slovensku od septembra 2020.