< sekcia Import

Súsošie sv. Cyrila a Metoda v Prievidzi sa zatiaľ otáčať nebude

Slávnostné odhalenie súsošia vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda v Prievidzi 4. júla 1998. Autorom súsošia je sochár Stanislav Mikuš. Foto: TASR/Jozef Ďurník

Súsošie svätého Cyrila a Metoda je síce súčasťou parku, avšak nachádza sa na jeho okraji, blízko frekventovanej cesty.

Prievidza 27. januára (TASR) - Súsošie svätého Cyrila a Metoda, ktoré stojí pri parku v blízkosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Prievidzi, sa zatiaľ otáčať nebude. Otočenie sôch solúnskych bratov plánovala samospráva v rámci rekonštrukcie parku. Vzhľadom na iné priority v rozpočte, mesto presunulo termín rekonštrukcie parku zatiaľ na neurčito.


Ako vysvetlil hovorca Prievidze Michal Ďureje, pre napätú situáciu v rozpočte mesta sa samospráva rozhodla neinvestovať finančné prostriedky do obnovy parku pred ÚPSVaR v rokoch 2012 a 2013, ako bolo pôvodne plánované. "V najbližších dvoch rokoch musíme dať značné finančné prostriedky do investičného dlhu mesta, teda do vecí, ktoré mali byť zrekonštruované už pred desaťročím a stále zrekonštruované nie sú."

Finančné prostriedky z rozpočtu chce samospráva v tomto roku použiť na rozšírenie cintorína a zabezpečenie všetkých prípravných prác súvisiacich s výstavbou nového cintorína. Taktiež musí investovať do zlého stavu ciest, pretože v niektorých častiach mesta neboli rekonštruované už 62 rokov.

Nedostatok peňazí sa podpísal aj pod havarijný stav budov materských škôl. Práve na jednej samospráva mesta zaznamenala zosuv stropu. "Aj pre tieto udalosti sme museli prehodnotiť rozpočtové priority mesta tak, že financovať budeme najskôr akútnejšie veci, teda tie, ktoré sa nachádzajú v havarijnom stave," vysvetlil Ďureje.

Samospráva sa myšlienky rekonštrukcie parku v žiadnom prípade nevzdáva. Na jeho obnovu chce použiť finančné prostriedky z fondov Európskej únie, o ktoré sa bude uchádzať v rámci nového programového obdobia eurofondov na roky 2014 až 2020. "Máme vypracovaný projekt na rekonštrukciu tohto parku. Jej súčasťou je aj otočenie súsošia svätého Cyrila a Metoda smerom k fontáne, čím sme vyhoveli viacerým názorom zo strany obyvateľov. Projekt počíta aj s rekonštrukciou existujúcej fontány," doplnil Ďureje.

Súsošie svätého Cyrila a Metoda je síce súčasťou parku, avšak nachádza sa na jeho okraji, blízko frekventovanej cesty. Ako upozornil v máji 2011 týždenník Prieboj, na otočenie sochy apeloval architekt Jozef Janiš a reštaurátor Dušan Hagara, ktorí prezentovali návrh novej podoby parku pred prievidzskými poslancami. Hagara sa vtedy vyjadril, že svätci vyzerajú, akoby čakali na autobus.