< sekcia Import

Prievidza vyčlení v budúcoročnom rozpočte pre ZpS viac ako 400.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rezort práce poslal na Trenčiansky samosprávny kraj upozornenie o vykonaní dohľadu, v rámci ktorého malo zistiť nedostatky.

Prievidza 3. decembra (TASR) - Mesto Prievidza vyčlení v budúcoročnom rozpočte pre miestne Zariadenie pre seniorov (ZpS) viac ako 400.000 eur. Financie využije na odstránenie nedostatkov, ktoré zistilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vo svojej kontrole. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.

Rezort práce poslal na Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) upozornenie o vykonaní dohľadu, v rámci ktorého malo zistiť nedostatky týkajúce sa rozlohy obytnej plochy vybraných izieb a bezbariérovosti v rámci objektu, spomenul Ďureje. Túto informáciu pre TASR potvrdil i TSK.

"Na základe informácií, ktoré sa šírili na sociálnej sieti a podľa ktorých malo dochádzať k týraniu klientov v zariadení, vykonalo ministerstvo v auguste až septembri tohto roka kontrolu nad poskytovaním sociálnych služieb," pripomenul hovorca mesta. Vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana mestského úradu Beáta Révayová doplnila, že aj podľa záverov hĺbkovej kontroly je možné hovoriť o tom, že k žiadnemu týraniu klientov v zariadení nedochádzalo.

"V záveroch kontroly MPSVaR vytklo hlavne dispozičné a priestorové problémy objektu na Ulici J. Okáľa, ktoré smerovali predovšetkým na rozlohu obytnej plochy vybraných izieb a bezbariérovosť v rámci objektu," ozrejmil Ďureje.

Na odstránenie nedostatkov pripravili opatrenia a termín na ich nápravu. "Samozrejme, v nasledujúcich mesiacoch vykonáme investície tak, aby sme priestor debarierizovali," podotkla Révayová.

Budova má podľa nej svoje technické limity, ktoré vyplývajú z obdobia, keď tento objekt slúžil ako penzión pre dôchodcov, teda poskytovalo sa tu štandardné bývanie pre seniorov bez odkázanosti na sociálne služby. "Neskôr sa objekt pretransformoval na zariadenie poskytujúce sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s minimálnym stupňom odkázanosti IV, z čoho vyplýva, že musí spĺňať prísnejšie štandardy práve na bezbariérovosť a priestorovú kapacitu," vysvetlila Révayová.

V nasledujúcom období kontrolu nad plnením opatrení, ktoré vyplynuli z kontroly ministerstva, vykoná TSK. Až v prípade ich neplnenia a neodstránenia nedostatkov by nasledoval proces výmazu ZpS v Prievidzi z registra poskytovateľov sociálnej služby. "Veríme, že nedostatky odstránime v čo najbližšom možnom období. V návrhu rozpočtu pre rok 2021 plánujeme vyčleniť pre naše zariadenie viac ako 400.000 eur," uzatvorila Révayová.