Quantcast
< sekcia Import

Vláda odsúhlasila zámer vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská Foto: TASR/Pavel Neubauer

Pre vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne existuje na Slovensku niekoľko legislatívnych možností. Ide o dohodu o správe nad súkromnými poisťovňami, dohodu o ich odkúpení alebo vyvlastnenie.

Bratislava 25. júla (TASR) - Vláda dnes odsúhlasila zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia namiesto pluralitného, teda vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne. Tento systém je totiž charakterizovaný nemožnosťou poistencov vyberať si poisťovňu a neziskovosťou, kedy všetky zdroje okrem nákladov na prevádzku sú použité na zdravotnú starostlivosť. Stalo sa tak necelý mesiac po tom, čo premiér Robert Fico pripustil vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská tak má do konca septembra vypracovať projekt a zabezpečiť potrebné kroky na realizáciu tohto zámeru. Pluralitný systém by na Slovensku mohol vzniknúť vyvlastnením akcií súkromných poisťovní, dohodou o ich odkúpení alebo dohodou o správe štátu nad súkromnými poisťovňami. Systém viacerých zdravotných poisťovní bol vytvorený v roku 1993, od roku 2005 môžu tvoriť zisk. Aj keď boli zdôvodňované lepším napĺňaním potrieb pacientov a zvýšením efektívnosti zdravotníckeho systému, podľa ministerstva sa tieto ciele nezrealizovali.

Ako sa poukazuje v materiáli, iba v troch európskych krajinách z 29 analyzovaných umožňuje legislatíva možnosť tvorby zisku z verejného zdravotného poistenia. Unitárny systém má 16 krajín a pluralitný bez možnosti tvorby zisku desať krajín. "Napriek absencii konsenzu v tejto oblasti je faktom, že z piatich krajín s najlepším zdravotným stavom majú podľa štatistiky OECD systém jedného platiteľa štyri krajiny a jedna má pluralitný model, avšak bež slobodnej možnosti poistenca pri výbere zdravotnej poisťovne a bez možnosti tvorby zisku," píše sa v materiáli.

Štát by sa mal podľa návrhu rezortu prioritne pokúsiť so súkromnými poisťovňami dohodnúť o odkúpení ich akcií, resp. vymedzených aktív. "V prípade, ak by ku konsenzuálnemu odkúpeniu akcií nedošlo, bolo by možné pristúpiť k procesu vyvlastnenia," uvádza ministerstvo. Vyvlastniť by sa pritom mohli akcie neštátnych poisťovní alebo iba špecifické aktíva, ktoré vlastnia súkromné poisťovne a v rámci nich len poistný kmeň poisťovní. Riešenie, podľa ktorého by štát prevzal správu nad súkromnými poisťovňami, je podľa materiálu neotestované, a tak je to rizikový právny hybrid.

Tu bude player


Zmenu systému rezort odôvodňuje tým, že efektívnosť výdavkov na zdravotníctvo od vzniku systému viacerých zdravotných poisťovní neustále klesá. "Je zrejmé, že pluralita a ziskovosť výsledky slovenského zdravotníctva nielen nezlepšili, ale prispeli k jeho zhoršeniu," píše sa v návrhu. Podľa materiálu vykázali súkromné poisťovne v rokoch 2006 až 2011 zisk vo výške 558,6 milióna eur. Na ich prevádzku bolo v rovnakom období vynaložených 347,7 milióna eur.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobia tri zdravotné poisťovne, a to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá pokrýva asi dve tretiny trhu, zvyšok je rozdelený medzi dve súkromné poisťovne - Dôvera a Union ZP.

Ilustračné foto
Foto: TASR/František Iván


Súkromné poisťovne majú záujem aj naďalej pôsobiť na Slovensku

Súkromné zdravotné poisťovne majú podľa prezidentky Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) Kataríny Kafkovej záujem aj naďalej pôsobiť na Slovensku a aj naďalej sa sústreďovať na zlepšovanie služieb pre svojich klientov a partnerov. "Iba konkurenčné prostredie dokáže vytvoriť priestor na vzájomné porovnávanie sa a zlepšovanie, na hľadanie skrytých rezerv a tlak na efektívne využívanie finančných prostriedkov," konštatovala.

ZZP je presvedčené, že súčasný pluralitný systém a konkurencia viac prospievajú zdravotnému systému na Slovensku. "Opätovne upozorňujeme na to, že systém jednej zdravotnej poisťovne problém s neefektívne vynakladanými prostriedkami v zdravotníctve nerieši. Sme pripravení pomôcť slovenskej vláde pri návrhu reformných krokov v rámci rozvoja verejného zdravotného systému," uviedla Kafková.

Návrh, ktorým by sa mal na Slovensku zaviesť len jeden poistný dom, podľa ZZP nerieši podstatu, ktorou je rozvoj verejného zdravia a dosahovanie zlepšovania zdravotných ukazovateľov u obyvateľstva. Združenie tvrdí, že ministerstvo zdravotníctva by preto malo vypracovať dlhodobú stratégiu rozvoja systému a spôsob zabezpečenia financovania týchto cieľov. "Tým by vyvolalo širokú diskusiu, zváženie všetkých možností, ktoré sa ponúkajú, vrátane ďalšieho rozvoja pluralitného systému verejného zdravotného poistenia a rozvoja individuálneho zdravotného poistenia," uviedla Kafková.

ZZP poukazuje aj na chýbajúcu analýzu výhod a nevýhod jednotlivých systémov zdravotného poistenia, teda systému jednej poisťovne a systému viacerých poisťovní. Zisk zdravotných poisťovní, ktorý je uvádzaný ako hlavný argument, je podľa ZZP nevhodnou motiváciou pre tak zásadnú zmenu systému. "Súkromné poisťovne vedia mierny zisk tvoriť aj pri v porovnaní so štátnou poisťovňou vyšších platbách za výkony a kratších čakacích lehotách pacientov. Navyše, ich zisk nie je garantovaný, v minulosti aj súkromné poisťovne dosahovali stratu," poukázalo združenie.