< sekcia Import

ŠIMEG: Rozpory medzi sľubmi a činmi vidno hneď po každých voľbách

Rozhovor s Igorom Šimegom je súčasťou projektu, v ktorom TASR predstavuje kandidátov na primátorov krajských miest vo voľbách do orgánov samospráv.

Banská Bystrica 10. novembra (TASR) - Režisér, scenárista a manažér Igor Šimeg je jedným z 15 kandidátov na primátora Banskej Bystrice. Tvrdí, že všetky rozhodnutia mesta musia v prvom rade sledovať záujem jeho obyvateľov. Namiesto súperenia ponúka spoluprácu a hľadanie konsenzu.

Čo vás viedlo ku kandidatúre na post primátora Banskej Bystrice?

Poznanie, že šarvátky a záujmy politických strán formou profesionálneho amaterizmu vedú Banskú Bystricu a predovšetkým nás občanov k úpadku. Zámena služobného úradu za zdroj osobného prospechu, arogancie a prejavov moci, namiesto služby ľuďom. Klamstvá a nesplnené sľuby väčšiny primátorov doposiaľ. Viditeľná nespokojnosť obyvateľov, málo príležitostí na prácu, spokojný život aj zábavu. Klesajúci počet obyvateľov.

A z tohto všetkého vychádza jasná potreba zastaviť túto stranícku metódu služby vyvoleným a konečne vnímať veci verejné ako službu občanom.

Prečo by mali obyvatelia mesta voliť práve vás?

Obyvatelia Banskej Bystrice majú potenciál prijať principiálnu zmenu vo fungovaní politickej moci. Predstupujem pred nich a ponúkam im riešenie, ako sa to dá. Všetky rozhodnutia mesta musia v prvom rade sledovať záujem jeho obyvateľov. Pracovnou metódou je v mojom prípade spolupráca, hľadanie konsenzu namiesto súperenia, falošných kompromisov a kupčenia. Kritériom rozhodovania sú nie iba peniaze, no predovšetkým morálnosť, zákonnosť, všeobecné blaho. Je potrebné usporiadať vzťahy a činnosť úradov v meste tak, aby tie fungovali bez vplyvu a škandálov politických strán. Odoberme moc všetkým politickým stranám a poverme riadením radnice konkrétnych občanov. Riešením je mestské zastupiteľstvo zložené z nezávislých kandidátov. Chcem byť súčasťou tejto zmeny ako občiansky primátor.

Čo bude najdôležitejšie vo vašej agende hneď po nástupe, keby ste sa dostali na post primátora?

Zmeniť atmosféru radnice na otvorenú a priehľadnú. Sfunkčniť mestské zastupiteľstvo pre riešenie skutočných problémov obyvateľov mesta. Nasmerovať mestské podniky, aby tomu napomáhali. Skrátka, dostať sa do normálneho pracovného tempa.

Aký objem finančných prostriedkov investujete do predvolebnej kampane? Máte transparentný účet?

Moja kampaň je viac o ľuďoch ako o peniazoch. Ľudia, ktorí mi s kampaňou pomáhajú, sú občianski aktivisti, presvedčení, že spolu môžeme podmienky pre život a podnikanie v Banskej Bystrici skutočne ovplyvňovať. Výdavky sú v stovkách eur. Žiadne billboardy či drahá reklama. Žiadna kampaň s cieľom manipulácie. Ide o bežné výdavky na cestovanie, stretávanie sa s ľuďmi, tlačoviny. Transparentný účet nehovorí absolútne nič o transparentnosti, no výdavky samozrejme zverejním.

Aké má podľa vás Banská Bystrica v súčasnosti najväčšie problémy?

Ryba smrdí od hlavy, preto ak sa hovorí o klientelizme a nevýhodnosti rôznych zmlúv, je to dané nadradenosťou straníckych a lobistických záujmov na úkor potrieb obyvateľov. S tým súvisí aj smerovanie finančných tokov mesta, zneužívanie mestských podnikov, zdrojov a majetku. Aby sa to mohlo diať, je pre niekoho veľmi výhodné, že chýba územný plán mesta, spolupráca mestských častí, chátrajú stavby a infraštruktúra, súčasť občianskej vybavenosti mesta nahrádzajú služby vopred dohodnutých privátnych dodávateľov. Chýba systematická podpora dôchodcov, uplatnenia mladých, turizmu, kultúry a najmä domáceho podnikania. Zloženie zastupiteľstva, ktoré podmienky vytvára, je známe. Rozpory medzi sľubmi a činmi vidno hneď po každých voľbách.

Máte už teraz predstavu o tom, akými ľuďmi by ste sa v prípade zvolenia obklopili a koho by ste nominovali do najvyšších funkcií v Mestskom úrade?

Predčasná otázka, ale výberové konania a profesionalita sú skrytou odpoveďou.

Považujete kandidatúru ako nezávislý za výhodu, alebo nie?

Ja som nezávislý, čo v mojom ponímaní znamená, že za mnou nestojí žiaden sponzor a nie som vazalom, figúrkou žiadnej lobistickej skupiny. Dokázať to však viem iba praxou. Sú ale kandidáti, ktorí sú akože nezávislí, ale majú evidentnú podporu politických strán a záujmových skupín. Pojem nezávislý je pre takéto choré konštrukcie vlastne sprofanovaný. A tí skutočne nezávislí nedisponujú na rozdiel od straníckych kandidátov žiadnou mediálnou či marketingovou mašinériou. Je to nerovný súboj, bez rovnosti šancí.

Podľa nedávno zverejneného rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) je Banská Bystrica jedným z miest, kde sa v rokoch 2010 až 2013 najviac zhoršilo finančné zdravie. Máte riešenie, ako zastabilizovať hospodárenie mesta a znížiť jeho zadlženosť?

Samozrejme. Transparentnosť v zadaní, odbornosť vo vypracovaní, remeselnosť v prevedení a občianska kontrola vo výstupe. Oddelenie zákonodarnej moci poslancov zastupiteľstva od výkonnej moci odborného manažmentu mestských spoločností a pravidelný odpočet výsledkov ich práce.