< sekcia Import

SLOVENČINA: Aj stojí pred slovom, tiež patrí zaň

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Aj, ani, tiež (prípadne i) patria medzi vytyčovacie zdôrazňovacie častice.

Bratislava 21. marca (TASR) - Pravidlo, že v záporných vetách používame časticu „ani“ a nie „aj“, je pomerne známe. Menej pozornosti sa však venuje nástrahám, ktoré skrýva synonymum častice „ani“ – častica „tiež“.

Na zopakovanie teda stačí len stručne pripomenúť, že nie je správne používať časticu „aj“ tam, kde máme sloveso v zápornom tvare. Vznikajú tak chyby typu: Mestskí poslanci v Zlatých Moravciach sa aj na poslednom zastupiteľstve znova nedohodli na znení nariadenia. Funkcionári by nemali zabudnúť aj na dostatočné množstvo vizitiek, ktoré svojim partnerom majú podávať obomi rukami.

V oboch prípadoch je potrebné použiť časticu „ani“: mestskí poslanci sa ani na poslednom zastupiteľstve nedohodli; funkcionári by nemali zabudnúť ani na vizitky.

Chyby tohto druhu sú však zriedkavé a svedčia o naozaj chabých štylistických schopnostiach. Naopak, častica „tiež“ sa v nesprávnej pozícii ocitá veľmi často.

Aj, ani, tiež (prípadne i) patria medzi vytyčovacie zdôrazňovacie častice. Znamená to, že zvýrazňujú slovo, ku ktorému sa viažu. Sú synonymné, ale prislúcha im rozličná pozícia vo vete. Kým „aj“ a „ani“ stoja pred modifikovaným výrazom, „tiež“ býva postponované – čiže sa umiestňuje za rozvíjaným slovom.

Nemali by sme teda používať zdanlivo neškodné formulácie typu: Medzi priority patrí verejné osvetlenie, nové námestie, separovaný zber s novými kontajnermi, tiež vodovod do jednotlivých osád. Vyžiadali sme si tiež elektronické zaslanie oboch posudkov. Dôležitá je tiež kvalita. Obľúbené sú tiež koncoročné výlety pre vyznamenaných žiakov. Z nášho hľadiska to predpokladá tiež vypísanie predčasných volieb.

Všade sme svedkami prostého nahradenia slovka „aj“ slovkom „tiež“, bez zmeny pozície. Ak by sme chceli umiestnenie zachovať, mali by sme použiť časticu „aj“: medzi priority patrí aj vodovod; vyžiadali sme si aj posudky; dôležitá je aj kvalita; obľúbené sú aj výlety; predpokladá to aj vypísanie predčasných volieb.

Ak by sme však chceli zachovať časticu „tiež“, musíme ju presunúť, čo je niekedy zbytočne krkolomné: Medzi priority patrí osvetlenie, námestie a vodovod tam patrí tiež. Posudky sme si vyžiadali tiež. Kvalita je dôležitá tiež. Koncoročné výlety sú obľúbené tiež. Vypísanie predčasných volieb to z nášho hľadiska znamená tiež.

V niektorých prípadoch môže pozícia častice ovplyvňovať význam výpovede. Napr. vo vete: Obce a mestá môžu tiež žiadať o dotáciu na podporu detí ohrozených sociálnym vylúčením. V tejto konštelácii to znamená, že žiadať o dotáciu môžu aj obce a mestá (napr. popri štátoch). Ak sme však chceli povedať, že môžu žiadať aj o dotáciu, mali sme to vyjadriť inak: obce a mestá môžu žiadať aj o dotáciu... alebo o dotáciu môžu obce a mestá žiadať tiež.