< sekcia Import

SLOVENČINA: Aký problém adresuje tento text?

Ilustračná snímka. Foto: Fotoexpres - Saskia Maršalová

Projekt Social Garden priamo adresuje ťažkosti s veľkými sociálnym sieťami, ktoré nezvládame manažovať, a dôraz presúva z kvantity na kvalitu vzťahov.

Bratislava 28. mája (TASR)- Tému anglických kalkov prenikajúcich do hovorových i publicistických prejavov budeme adresovať aj do tretice. Pozrieme sa na sloveso adresovať.

Samozrejme, téme sa budeme venovať, prípadne sa jej dotkneme alebo sa na ňu zameriame. Adresovať tému, problém či otázku je (našťastie, ešte stále pomerne zriedkavý) anglicizmus, ktorý kole oči a píli uši. No tam, kde sa prekladateľovi už nechce rozmýšľať, sa s ním stretávame.

Projekt Social Garden priamo adresuje ťažkosti s veľkými sociálnym sieťami, ktoré nezvládame manažovať, a dôraz presúva z kvantity na kvalitu vzťahov. Firmy často na diskusných fórach adresujú otázku, že téme CSR (spoločenskej zodpovednosti firiem) sa médiá nevenujú až tak, ako by očakávali. Produkt Portable Spot Cleaner Slováka Adriána Mankoveckého adresuje problém, ktorý každý chápe, ale nikto naň nemá naozaj dobré riešenie.

Takéto kostrbaté formulácie však nemusia pochádzať iba z ekonomických rubrík: Stiglitzova kniha Globalization and Its Discontents adresuje podobné témy ako dokumentárne filmy Adama Curtisa. Skladba Pride od Kendricka Lamara patrí medzi najlepšie hip-hopové nahrávky na témy, ktoré sa v hip-hope nezvyknú adresovať.

Podobne ako v prípadoch poangličteného používania slovies závisieť alebo posilniť máme i tu dočinenia s nekritickým preberaním anglickej slovesnej väzby vyplývajúcej z takého významu slovesa, aký ono v slovenčine nenadobúda.

Sloveso adresovať používame v slovenčine iba vo význame poslať na nejakú adresu (adresovať list priateľovi) alebo obrátiť sa na niekoho, určiť niečo niekomu (adresovať otázku publiku, adresovať prihrávku obrancovi).

V angličtine nadobúda sloveso adresovať („to address“) viacero významov, pričom jedným z najčastejších je práve význam zaoberať sa niečím, dotknúť sa niečoho (v reči, v prejave, v príspevku, v článku). Takéto akuzatívne spojenie slovesa adresovať (niečo) však v slovenčine musí byť doplnené o adresáta (niekomu). Správne postavená je teda veta: Európsky parlament môže Rade adresovať otázky a odporúčania. Ak by sme Radu vynechali, dostali by sme nesprávnu konštrukciu.

Anglicizmy tohto druhu prenikajú najmä do rečového prejavu ľudí natoľko zžitých s anglickým jazykom, že v tomto jazyku v istých situáciách aj rozmýšľajú. Nedá sa tomu vyhnúť, je však užitočné si to aspoň uvedomovať a minimálne v písaných prejavoch dodatočnou korektúrou naprávať.