Quantcast
< sekcia Import

SLOVENČINA: Budem sa sústrediť alebo sústredím sa?

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Čo je správne?

Bratislava 20. júna (TASR) - Neraz nám robí problémy vyjadrenie slovies v budúcom čase. Dnes sa pozrieme bližšie na zúbok jednému z nich. Povieme budem sa sústrediť alebo sústreďovať sa? Čo je správne?

Sústrediť sa je sloveso, ktoré radíme medzi dokonavé slovesá. Dokonavý vid vyjadruje to, že daný dej neprebieha, ale je ukončený. Tieto slovesá teda nazývame dokonavé (urobiť, povedať, prečítať, nakúpiť, zasmiať sa...). Keď chceme od týchto slovies vytvoriť budúci čas, vyjadríme ho jednoduchým slovesným tvarom, to znamená jedným slovom (urobím, poviem, prečítam, nakúpim, zasmejem sa...).

Keďže zvratné sloveso sústrediť sa patrí medzi dokonavé slovesá. V budúcom čase teda jeho tvar nebude budem sa sústrediť – tak by to bolo, keby patrilo toto sloveso medzi nedokonavé –, ale sústredím sa.

Nesprávne to vyzerá nasledovne: Heikki sa bude sústrediť na budúcnosť. Sapporo sa vzalo kandidatúry na ZOH 2026, bude sa sústrediť na ZOH 2030. Froome sa bude sústrediť iba na celkové víťazstvo. Hrivík zistil príčinu dlhodobých zdravotných problémov, bude sa sústrediť už na ďalšiu sezónu. Slovensko sa v mierových misiách bude sústrediť na Balkán, Cyprus, Afganistan.

Správne budú vyššie uvedené vety vyzerať takto: Heikki sa sústredí na budúcnosť. Sapporo sa vzalo kandidatúry na ZOH 2026, sústredí sa na ZOH 2030. Froome sa sústredí iba na celkové víťazstvo. Hrivík zistil príčinu dlhodobých zdravotných problémov, sústredí sa už na ďalšiu sezónu. Slovensko sa v mierových misiách sústredí na Balkán, Cyprus, Afganistan.

Keď chceme vyjadriť budúci čas analyticky, vtedy môžeme použiť aj tvar budem sa sústreďovať.