< sekcia Import

SLOVENČINA: Je správne používať slovíčko ohľadne?

Ilustračná snímka. Foto: SOGA

Slovník odporúča namiesto slova ohľadne používať spojenia ako pokiaľ ide o...; čo sa týka...; vzhľadom na...; vo veci; o veci,...

Bratislava 23. apríla (TASR) - V našom jazyku máme množstvo slov, ktoré sú hodnotené ako zastarané. Medzi ne patria aj predložky ohľadne a ohľadom.

Informáciu o tom, že sú tieto dve predložky zastarané, nájdeme v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Mali by sme ich nahradiť spisovnými formami. Slovník odporúča namiesto nich používať spojenia ako pokiaľ ide o...; čo sa týka...; vzhľadom na...; vo veci; o veci,...

Nepovieme teda: Ozývam sa ohľadom danej skutočnosti. Písala som vám ohľadom nášho plánovaného stretnutia. Ohľadom najnovšej kauzy sa v novinách mlčí. Musíme sa stretnúť ohľadne dedičstva. Trump kritizoval Brusel za „tvrdý“ postup voči Londýnu ohľadne brexitu. Harry a Meghan sa vyjadrili ohľadne medializácie narodenia svojho dieťaťa.

Ale správne budú dané vety vyzerať nasledovne: Ozývam sa vzhľadom na danú skutočnosť. Písala som vám, pokiaľ ide o naše plánované stretnutie. Vo veci najnovšej kauzy sa v novinách mlčí. Musíme sa stretnúť, čo sa týka dedičstva. Trump kritizoval Brusel za „tvrdý“ postup voči Londýnu, pokiaľ ide o brexit. Harry a Meghan sa vyjadrili v súvislosti s medializáciou narodenia svojho dieťaťa.