< sekcia Import

SLOVENČINA: Je vhodné používať časticu snáď?

Ilustračná snímka. Foto: Fotoexpres - Saskia Maršalová

Krátky slovník slovenského jazyka definuje slovíčko snáď ako menej vhodné. Ide o čechizmus. Namiesto neho odporúča používať skôr výrazy ako azda, hádam, možno, vari, nebodaj.

Bratislava 5. marca (TASR) - Častice sú neplnovýznamové neohybné slová. Vyjadrujeme nimi svoj osobný postoj k tomu, o čom hovoríme. Môžu uvádzať samostatné vety alebo vetné členy a dodávajú vetám rôzne významové odtiene. Snáď je hodnotiaca častica – podobne ako častica hneď, hoci, iste, ledva, možno,...

Krátky slovník slovenského jazyka definuje slovíčko snáď ako menej vhodné. Ide o čechizmus. Namiesto neho odporúča používať skôr výrazy ako azda, hádam, možno, vari, nebodaj.

Ako to vyzerá v praxi?

Nesprávne: Snáď sa vám to podarí. Správne: Azda sa vám to podarí.

Nesprávne: Budete o mne snáď ešte počuť. Správne: Budete o mne hádam ešte počuť.

Nesprávne: Snáď ťa zajtra prídem pozrieť. Správne: Možno ťa zajtra prídem pozrieť.

Nesprávne: Snáď je správne to, čo som urobila. Správne: Vari je správne to, čo som urobila.

Nesprávne: Snáď to nemyslíš vážne! Správne: Nebodaj to nemyslíš vážne!