< sekcia Import

SLOVENČINA: Napadlo ma to, alebo napadlo mi to?

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian

Spojenie napadlo mi nevzniklo v slovenčine – keď hovoríme o skutočnosti, v ktorej na nás zaútočila myšlienka. Ide o kalk (doslovné prevzatie) z nemčiny – es fiel mir ein.

Bratislava 28. augusta (TASR) - Medzi často nesprávne používané výrazy patrí jednoznačne použitie väzby napadlo ma, napadlo mi. Ktoré spojenie je správne? Kedy ma to napadá a kedy mi to napadá?

Napadlo mi, že by sme mohli ísť na kávu. Napadlo ma, že by sme sa mohli stretnúť.

Napadlo ma to. Práve toto spojenie počúvame azda najčastejšie. No nie je správne. Ide o nesprávne použitie väzby slovesa napadnúť v tvare genitívu. Správny tvar má formu datívu – napadlo mi to. Nejde len o formálnu chybu, ale aj významovú. Genitívny tvar slovesa napadnúť – napadlo ma – má význam slovesa zaútočiť, prepadnúť, používa sa len v súvislosti s nejakým útokom. Napadnúť ma môže napríklad medveď či zlodej.

Ak ho používame vo význame, že nám napadá nejaká myšlienka, niečo nám príde na um, použijeme tvar datívu. Ani vo sne mi to nenapadlo. Napadla mi vskutku zaujímavá myšlienka.

Spojenie napadlo mi nevzniklo v slovenčine – keď hovoríme o skutočnosti, v ktorej na nás zaútočila myšlienka. Ide o kalk (doslovné prevzatie) z nemčiny – es fiel mir ein. V slovenčine môžeme rovnakú skutočnosť vyjadriť aj inými spojeniami – prišlo mi na um, zišlo mi na um, preblesklo mi hlavou, skrslo mi v hlave. Zakaždým však používame väzbu s datívom – zámeno mi.

Staršie slovníky uvádzali dve variantné väzby (napadlo ma, napadlo mi), avšak posledné vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003) uvádza pri slovese napadnúť v kontexte napríklad myšlienky len jednu možnú väzbu – datív. Tento slovník má pre nás kodifikačnú platnosť.