< sekcia Import

SLOVENČINA: Nemýľme si dopad s dosahom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Ak máme na mysli účinok, vplyv, dosah, hodnotí sa výraz dopad ako subštandardný, čiže nespisovný.

Bratislava 26. marca (TASR) - Slovo dopad patrí medzi tie, ktoré sú spisovné – ale v inom význame, než sa bežne používajú. Dopad teda môžeme použiť, len ak myslíme dopadnutie (napr. na obe nohy). Ak máme na mysli účinok, vplyv, dosah, hodnotí sa výraz dopad ako subštandardný, čiže nespisovný.

Napriek tomu máme „dopadov“ plno najmä v náučnom a populárno-náučnom štýle. Cez ekonomické či ekologické témy sa často dostávajú aj do publicistiky: Počkáme si na finálnu dohodu s VšZP, a potom budeme komentovať, aký môže mať dopad na hospodárenie jednotlivých nemocníc. V tomto roku kvôli finančnej kríze a jej dopadom na ekonomiky štátov príde v Európskej únii o prácu okolo 4,5 milióna ľudí. Obama pricestoval na Floridu riešiť dopady ropnej katastrofy. Územné rozhodnutie nemôže byť vydané, keď nie je platná štúdia dopadov na životné prostredie.

V týchto prípadoch si väčšinou treba vybrať medzi výrazmi účinok a vplyv: dohoda s VšZP má vplyv na hospodárenie nemocníc; finančná kríza má vplyv na ekonomiky štátov EÚ; Obama riešil účinky ropnej katastrofy; na územné rozhodnutie potrebujeme štúdiu vplyvov na životné prostredie.

Namiesto často používaného spojenia mať dopad môžeme ako spisovnú náhradu použiť buď spojenie mať dosah, alebo štylisticky ešte elegantnejšie jednoslovné výrazy zasahovať, účinkovať, vplývať, ovplyvňovať.

Vojna má dopad na celú Ukrajinu. – Vojna zasahuje celú Ukrajinu. Spoplatnenie ciest nemalo mať dopad na rozpočty obcí. – Spoplatnenie ciest nemalo ovplyvniť rozpočty obcí. Zákon, ktorý má dopad na občanov druhej krajiny, je možné uplatniť naplno len so súhlasom príslušnej krajiny. - Zákon, ktorý účinkuje na občanov druhej krajiny, je možné uplatniť naplno len so súhlasom príslušnej krajiny. Sarkozy Rusko dostatočne nepozná a jeho zvolenie by mohlo mať dopad na vzájomné vzťahy. - Sarkozy Rusko dostatočne nepozná a jeho zvolenie by mohlo mať vplyv na vzájomné vzťahy.

Nový Slovník súčasného slovenského jazyka už slovo dopad nekvalifikuje ako subštandardné, tiež však uvádza výrazy účinok, vplyv, dosah ako vhodnejšie. Vždy teda urobíme dobre, keď sa dopadom v zmysle účinkov či vplyvov vyhneme.