< sekcia Import

SLOVENČINA: Poďme riešiť floskuly

Ilustračná snímka. Foto: Fotoexpres - Saskia Maršalová

Floskula sa zvykne definovať ako prázdna, bezobsažná fráza. Má blízko ku klišé, ktoré je najprv originálne, metaforické, ale nadmerným používaním sa ošúcha.

Bratislava 2. apríla (TASR) - Nemenovaná celebrita najprv dlho riešila manžela, teraz rieši dieťa – asi by jej konečne mal niekto povedať: „Nerieš!“ Aj ten, kto bulvárne klebety nemusí, je denne obklopený módnymi floskulami. Pred časom sme niektoré z nich už rozobrali v rámci iných tém: príde mi, byť rád za, dať to, mať pekný deň. V nasledujúcej minisérii príspevkov sa pozrieme na ďalšie.

Floskula sa zvykne definovať ako prázdna, bezobsažná fráza. Má blízko ku klišé, ktoré je najprv originálne, metaforické, ale nadmerným používaním sa ošúcha. Existuje ešte kategória tzv. módnych slov (vogue words, voguisms), ktoré priletujú a zhasínajú ako kométy. Zvyknú zahltiť najmä ústne prejavy a vytlačiť z nich vhodnejšie synonymá, ale len načas.

Pre floskuly (buzzwords) je typický široký významový záber. Iným slovom, sú vágne, zastrešia plejádu synoným a pre používateľa sú pohodlné, lebo vyžadujú nízku námahu pri hľadaní vhodného výrazu. Ak boli kedysi živnou pôdou pre floskuly ústne prejavy, dnes je to najmä internet, vďaka ktorému väčšmi prenikajú aj do médií. Zároveň platí, že osídľujú celý česko-slovenský jazykový priestor, ktorý v súvislosti s floskulami funguje pomerne jednotne a paralely medzi našimi a českými lexikálnymi módnymi výstrelkami sú neprehliadnuteľné.

Floskula „riešiť“ vychádza z bežného spisovného slovesa, ktorému dáva nové významy a nové väzby. Slovenské slovníky prisudzujú slovesu „riešiť“ dva významy: riešiť problém, otázku, záhadu, rovnicu a riešiť scénu, architektúru, zástavbu. Teda buď hľadať východisko z náročnej situácie, alebo niečo vhodne usporadúvať.

Okrem toho sa však dnes masívne „rieši“ prakticky všetko. Neživotné predmety: škola, účes, nové topánky; životné predmety: manžel, šéf, rodičia; ale aj žiadne predmety v typických zvolaniach: „Čo riešiš? Nerieš!“

Nielen v bulvárnejších médiách sú frekventované vety typu: Vedenie Generálnej prokuratúry na porade riešilo účelové zariadenia v Patinciach a na Domaši. Ako informoval primátor mesta, zostáva už len pripraviť verejné obstarávanie a zvyšnú časť financií riešiť úverom. Pre ľudí, ktorí riešia dlhodobejšie investície, je najvýhodnejší úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Psychoterapeut často zistí, že netreba riešiť dieťa, ale samotný vzťah rodič – dieťa. Asi rok a pol po založení stránky mojasvadba.sk veľa neviest už riešilo deti, a tak vznikol modrykonik.sk. Tvoje telo ti samo povie, čo potrebuješ: ako mať peknú postavu a neriešiť kilá navyše. V Liberci to funguje úžasne, Slovan už neriešim, bolo to postavené na hlavu.

Prípadne floskula vynikne priamo v titulku: Danica Jurčová: „Svadbu neriešim!“ Tina: „Konkurenciu neriešim.“

Frekventované sú teda kladné (riešiť) aj záporné (neriešiť) tvary, a to vo významoch od zaoberať sa cez zabezpečovať, mať záujem, venovať pozornosť, trápiť sa až po rozhutovať či uvažovať o niečom. Práve posledný význam je typický pre spojenia s predmetovou vedľajšou vetou v štýle: Kamaráti už dávno kočíkovali a oni ešte len riešili, či vôbec. Zatiaľ neriešim, či budem pri pôrode.

Obľúbené je zvolanie: Niet čo riešiť!, ktoré preniklo aj do známeho reklamného sloganu. Znamená, že to podstatné je zabezpečené a všetko ostatné je menej dôležité. Osobitnú kategóriu tvoria bezpredmetové vety, ako: Neriešim. Nerieš. Čiže: Kašlem na to. Netráp sa.

Samozrejme, významný podiel na výskyte slovesa riešiť stále majú výroky s tradičným, lexikograficky podchyteným významom: USA pripravili ambicióznu dohodu, ktorá šetrne rieši túto otázku. Novela zákona rieši vyvlastňovanie bez odbornej diskusie a pripomienkového konania. Prípad pôvodne riešila Generálna prokuratúra, ktorá v apríli vyšetrovanie zastavila.

Tak ako pri ostatných floskulách, klišé či módnych slovách, čas ukáže, či „riešenie“ na všetky spôsoby v slovnej zásobe zostane, alebo aj táto kométa zhasne.