< sekcia Import

SLOVENČINA: Prehrať vďaka súperovmu gólu je logický nezmysel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Predložka vďaka sa spája s vďačnosťou za dobrý vývoj situácie. Jej synonymom je aj predložka zásluhou.

Bratislava 22. januára (TASR) - Pri vyjadrovaní príčiny sa nám zvyknú nevhodne miešať predložky kvôli, vinou a vďaka.

Sú druhotné a v slovenčine relatívne nové, najmä v porovnaní so základnou príčinnou predložkou pre. Pochádzajú z podstatných mien, ktoré v istom tvare (vďaka v nominatíve a vinou v inštrumentáli) začali postupne plniť aj úlohu predložiek. A stále u nich pretrváva ich pôvodný význam, ktorý ich predurčuje na použitie v kladnom, alebo zápornom príčinnom význame.

Predložka vďaka sa spája s vďačnosťou za dobrý vývoj situácie. Jej synonymom je aj predložka zásluhou. Je preto nesprávne používať ju na vyjadrenie kritiky, nespokojnosti či iného negatívneho príčinného vzťahu: Dubnica siahala na dva body, no napokon prišla o všetky vďaka šťastnému gólu Šechného, ktorý z uhla prekvapil brankára Betinca. Keďže Dubnica sa zo spomínaného gólu očividne netešila, správne by bolo napísať: prišla o body vinou gólu Šechného, v dôsledku gólu Šechného, pre gól Šechného.

Podobná chyba je vo vetách: Rast akciových trhov je však vďaka výrazne slabšej likvidite limitovaný. Keď sa mi narodila vnučka, mohla som dať dcére niečo, čo som jej vďaka svojmu životnému osudu nemohla dať, keď bola ona menšia.

V oboch príkladoch by sa patrilo negatívny význam výpovede vyjadriť inou predložkou než vďaka, napr.: rast trhov je limitovaný v dôsledku slabšej likvidity; dcére som to nemohla dať vinou svojho životného osudu.

Ako už vyplynulo z týchto príkladov, na vyjadrenie negatívneho odtienku výpovede sa používa predložka vinou. Jej synonymami sú napr. predložky dôsledkom, v dôsledku. Predložka vinou je však špecifická ešte svojím osobným významom, a preto niektorí jazykovedci trvajú na jej použití iba s osobnými podstatnými menami. Za nesprávne považujú jej spájanie s neživotnými substantívami, pretože vinu môžu niesť len osoby, nie veci.

Pri takomto jemnejšom rozlíšení by teda bolo nesprávne konštatovať napr.: Vinou dlhotrvajúcich dažďov je na Morave už 12.720 telefónnych staníc bez spojenia. Írsko prišlo o účasť na šampionáte aj vinou chybného verdiktu hlavného rozhodcu odvetného duelu baráže s Francúzskom Martina Hanssona. Reforma základného školstva vinou nekonkrétneho návrhu nemusí zaviesť dodatočný tlak na efektivitu vynakladania peňazí.

Dažde, verdikt ani návrh nemôžu byť „vinné“, a preto by bolo správnejšie napísať: v dôsledku dažďov, pre chybu rozhodcu, v dôsledku návrhu.

Podobné špekulácie o životnosti nositeľa deja by sa mohli týkať aj predložky kvôli, ktorá sa odvodzuje od vôle a vôľou disponujú iba osoby, nie veci. Preto by sa v spojení s neživotnými menami mali voliť významovo univerzálnejšie predložky, v prvom rade základná predložka pre.

Tieto nuansy však nerešpektujú ani všetky kodifikačné príručky, stačí si preto zapamätať, že je dôležité rozlišovať kladný a záporný príčinný charakter predložiek vinou a vďaka. Používať ich v opačnom garde nie je správne.