< sekcia Import

SLOVENČINA: Treba rozlišovať slovesá myslím a myslím si

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian

Sloveso myslieť nadobúda rôzne významové odtienky, ale ak niekto nemá problém s myslením, nemá problém ani s myslením.

Bratislava 24. januára (TASR) - Sloveso myslieť nadobúda rôzne významové odtienky, ale ak niekto nemá problém s myslením, nemá problém ani s myslením. Výnimkou môže byť prvá osoba singuláru – „myslím“ –, pri ktorej sa treba zamyslieť trochu viac. Pomerne ťažko sa totiž odlišuje od zvratnej podoby „myslím si“.

Môže za to najmä hovorový prejav, v ktorom sa zvratné „myslím si“ často chybne nahrádza nezvratným „myslím“. Aj keď hráme najvyššiu súťaž, nemáme zbytočný rešpekt a myslím, že s pribúdajúcimi zápasmi to bude čoraz lepšie. Zákonník práce umožňuje takéto riešenie a myslím, že k tomu nie je čo dodať. Myslím, že Bratislava má v porovnaní s týmito mestami jeden z najnižších príjmov z daní.

Vo všetkých týchto vetách malo byť správne „myslím si“. Iba zvratný tvar totiž vyjadruje významy ako domnievať sa, nazdávať sa, mieniť, usudzovať, mať názor.

Nezvratný tvar „myslím“ plní vo vetách funkciu častice a je synonymný so slovami tuším, hádam, vari. Správne bol použitý napr. vo výrokoch: Už som nebol veľmi invenčný a ako názov som použil svoje meno, ale raz za kariéru sa to, myslím, dá odpustiť každému. Je pravdou, že podľa názoru mimovládok malo prísť k niektorým procedurálnym pochybeniam, ale tie sú, myslím, jasne vysvetlené či vyvrátené. Byť trikrát v najlepšej desiatke na Tour de France, to je, myslím, úspech, ktorý stojí za to. Máme oveľa viacej skúsených hráčov, zatiaľ čo súper nastúpil, myslím, s ôsmimi dorastencami.

Ako trochu zjednodušený rozlišovací znak môže poslúžiť formálna stránka: ak za myslením nasleduje spojka „že“, ide spravidla o význam usudzujem, domnievam sa a treba použiť tvar „myslím si“. Ak spojka „že“ nenasleduje, ale výraz „myslím“ plní úlohu vsuvky, ktorá sa dá bez ujmy na obsahu vypustiť, nezvratný tvar je namieste. Navyše, v tomto prípade väčšinou treba použiť čiarky z oboch strán.

Samozrejme, sloveso myslieť sa používa v nezvratnom tvare aj v mnohých ďalších významoch, najmä v spojeniach „myslieť na niečo“. Tieto situácie však nebývajú sporné. Problematická je výlučne prvá osoba singuláru, keď je potrebné dôsledne rozlišovať, či sa vyjadruje názor zakomponovaný zväčša do predmetovej vedľajšej vety so spojkou že (a teda treba použiť zvratný tvar „myslím si“), alebo máme do činenia s časticovou vsuvkou vo význame hádam, vari (a treba použiť nezvratný tvar „myslím“).

Takže môžeme povedať: Myslím si, že olympiáda si zaslúžila väčšiu propagáciu, než u nás dostala. Olympiáda si, myslím, zaslúžila väčšiu propagáciu, než u nás dostala. Myslím si, že zdravotníctvo má veľmi slabú podporu a tento problém by mala vyriešiť vláda. Zdravotníctvo má, myslím, veľmi slabú podporu a tento problém by mala vyriešiť vláda.