Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. apríl 2024Meniny má Aleš
< sekcia Import

Významný slovenský dendrológ František Benčať zomrel pred 5. rokmi

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Dendrológ František Benčať zostavoval dodnes neprekonaný Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania (1982).

Kozárovce/Bratislava 17. januára (TASR) – František Benčať patrí medzi najvýznamnejších slovenských dendrológov. Bol dlhoročným riaditeľom Arboréta Mlyňany Slovenskej akadémie vied (SAV). Jeho zásluhou došlo na Slovensku k výraznému rozvoju introdukcie cudzokrajných drevín. Mlyňanské arborétum sa tak stalo lídrom výskumu biológie drevín v SR. V sobotu 17. januára uplynie päť rokov od jeho úmrtia.

Dendrológ František Benčať zostavoval dodnes neprekonaný Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania (1982). Publikácia získala mnohé ocenenia: medailu a prémiu Slovenského literárneho fondu, Pamätnú Holubyho medailu, Národnú cenu Slovenskej socialistickej republiky (SSR). Jeho dizertačná práca z roku 1960 Rozšírenie gaštana jedlého a jeho stanovištné podmienky na Slovensku sa takisto zaraďuje medzi významné diela slovenskej dendrológie.

František Benčať sa narodil 18. septembra 1929 v Kozárovciach. Vyštudoval lesné inžinierstvo na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva (VŠPLI) v Košiciach (1952). Pôsobil ako asistent na Ústave dendrológie a fytocenológie VŠPLI (1951-1952), po presťahovaní fakulty do Zvolena pôsobil na Vysokej škole lesníckej a drevárskej ešte do roku 1954. Dňa 16. apríla 1954 sa stal externým riaditeľom a od 16. augusta toho istého roku až do 31. decembra 1989 pracoval vo funkcii riaditeľa Arboréta Mlyňany SAV. V roku 1960 sa spolu s hlavným záhradníkom arboréta Danielom Kovalovským zúčastnili na zberovej a študijnej expedícii v Číne. Po návrate založili experimentálnu plochu čínskej dendroflóry na štrnásť hektárovej ploche. Postupne sa tento priestor rozrástol na Fytogeografickú plochu východoázijskej dendroflóry arboréta. V roku 1969 habilitoval František Benčať na docenta, v roku 1984 získal titul doktora vied (DrSc). Jeho vedecké a medzinárodné aktivity ocenili 27. júna 1990 čestným doktorátom (Dr.h.c.) na univerzite Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem v maďarskej Budapešti. Bol predsedom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV a podpredsedom Československej botanickej spoločnosti pri ČSAV. Udržiaval kontakty s mnohými významnými dendrológmi v Európe, Ázii a zámorí.

Dr.h.c. doc. Ing. František Benčať, DrSc. zomrel 17. januára 2010 v Zlatých Moravciach.