Quantcast
< sekcia Import

SR hrozí žaloba pre smernice v oblasti dopravy a ochrany spotrebiteľov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

S dôrazom na ochranu spotrebiteľov EK vo štvrtok podnikla ďalšie kroky v právnych konaniach proti Írsku, Luxembursku, Malte, Poľsku, Slovensku, Slovinsku a Taliansku.

Brusel 29. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok v rámci svojho pravidelného mesačného balíka rozhodnutí o porušení právnych predpisov zaslala tri odôvodnené stanoviská Slovensku za neplnenie si povinností v oblasti dopravy a pri ochrane práv spotrebiteľov. Informuje o tom spravodajca TASR.

S dôrazom na ochranu spotrebiteľov EK vo štvrtok podnikla ďalšie kroky v právnych konaniach proti Írsku, Luxembursku, Malte, Poľsku, Slovensku, Slovinsku a Taliansku. Uvedené štáty nezaviedli do národného práva smernicu EÚ z roku 2019 na lepšie presadzovanie a modernizáciu ochrany spotrebiteľov.

Touto smernicou sa menia a dopĺňajú štyri predošlé - smernica o nekalých obchodných praktikách, smernica o právach spotrebiteľov, smernica o nekalých zmluvných podmienkach a smernica o uvádzaní cien. Členské štáty mali smernicu transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 28. novembra 2021.

V januári 2022 EK zaslala 22 členským štátom formálnu výzvu pre oneskorenú transpozíciu. Sedem krajín vrátane Slovenska tak dodnes neurobilo, a preto EK podniká ďalší právny krok. Napomenuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby odpovedali na podnet EK. Ak ich odpovede nebudú uspokojivé, eurokomisia ich môže zažalovať na Súdnom dvore EÚ.

V oblasti zmluvného práva EK poslala odôvodnené stanovisko Poľsku, Slovensku a Slovinsku za to, že úplne nezaviedli do svojho národného práva smernicu o predaji tovaru z roku 2019 a smernicu o digitálnom obsahu z roku 2019. Konečný termín na transpozíciu oboch smerníc bol 1. júl 2021. Vlani v septembri eurokomisia zaslala 20 členským štátom formálnu výzvu, aby smernice transponovali, ale odpovede Poľska, Slovinska a Slovenska neriešia obavy EK, ktorá im zaslala odôvodnené stanoviská. Tieto tri štáty majú dva mesiace na odpoveď, ináč sa vystavujú riziku, že EK postúpi ich prípad Súdnemu dvoru EÚ.

V oblasti mobility a dopravy EK vo štvrtok zaslala odôvodnené stanoviská Luxembursku a Slovensku za to, že netransponovali všetky potrebné ustanovenia smernice o Európskej elektronickej mýtnej službe (EETS) z roku 2019 do svojho vnútroštátneho práva.

EETS je mýtny systém, za ktorý môžu používatelia ciest v EÚ platiť na základe jednej predplatiteľskej zmluvy, jedinému poskytovateľovi služieb a jednej palubnej jednotky vo viacerých krajinách EÚ. Smernica má dva ciele - zabezpečiť interoperabilitu medzi elektronickými cestnými mýtnymi systémami a uľahčiť cezhraničnú výmenu informácií, keď sa neplatia cestné poplatky.

Konečný termín na transpozíciu tejto smernice bol 19. október 2021. Komisia vlani v novembri zaslala Luxembursku a Slovensku formálnu výzvu v tejto veci a domnieva sa, že pravidlá EÚ ešte stále nie sú plne zavedené v oboch členských štátoch. Preto im zaslala odôvodnené stanoviská, na ktoré musia odpovedať do dvoch mesiacov. Ak tak neurobia, EK môže postúpiť spor Súdnemu dvoru EÚ.