Quantcast
< sekcia Import

Staré Mesto plánuje zrevitalizovať Hviezdoslavovo námestie

Na snímke Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 18. apríla 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Návrh revitalizácie počíta aj s nahradením existujúcich lavičiek novým mobiliárom, ich opravy a údržbu pre ich celkové opotrebovanie označuje úrad za nerentabilné.

Bratislava 10. mája (TASR) – Bratislavské Staré Mesto prichádza so zámerom revitalizácie Hviezdoslavovho námestia. Cieľom je zlepšenie environmentálnych aspektov. Navrhované opatrenia sa týkajú stromov a zelene, zavlažovacieho systému i mobiliáru. Mestská časť chce zároveň požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Návrh má byť témou miestnej rady i miestneho zastupiteľstva.

Na ploche nad podzemnou garážou navrhuje úrad asanovať desať stromov, argumentuje tým, že nie sú schopné dorásť do štandardných rozmerov a živoria. Negatívnym faktorom je podľa neho aj ich blízkosť pri predajných stánkoch, čím nie je vylúčené ani ich poškodzovanie, napríklad vylievaním odpadu. Ako alternatívnu náhradu za ne navrhuje využiť stromy vysadené v samozavlažovacích premiestniteľných nádobách.

Pre strednú časť námestia, kde sú trávnikové plochy zošľapované a ťažko udržiavané, navrhuje odstrániť starý trávnik a nahradiť ho novým trávnatým kobercom, prípadne výsevom s trávnou zmesou do tieňa, keďže ide o miesta pod korunami stromov. Malo by ísť o vždy zelené druhy. "Ako podporné opatrenie je možné využiť nízke oplotenie, ktoré zabráni prechádzať návštevníkom cez trávnik. Zo zachovaných historických fotografií vieme, že niektoré plochy boli v minulosti oplotené nízkym plôtikom," konštatuje koncepcia revitalizácie.

Južnú časť námestia tvoria dva typy plôch, a to dláždený priestor so stromami v otvoroch a zatrávnené plochy so stromami. Stromy v otvoroch, ktoré sú choré či poškodené, navrhuje úrad asanovať a nové stromy vysadiť len na miesto, ktoré bude v línii hlavných stromoradí. Trávnaté plochy by sa mali revitalizovať rovnako ako v strednej časti námestia, navrhnuté je tiež konkrétne druhové zloženie pre jednotlivé ročné cykly.

Návrh revitalizácie počíta aj s nahradením existujúcich lavičiek (82 kusov) novým mobiliárom, ich opravy a údržbu pre ich celkové opotrebovanie označuje úrad za nerentabilné. Pri návrhu obnovy poukazuje na manuál verejných priestorov, ktorý pre zónu pamiatkovej rezervácie, do ktorej patrí aj Hviezdoslavovo námestie, odporúča historizujúci dizajn lavičiek. Pre trávnaté plochy a záhony sa navrhuje tiež automatický zavlažovací systém s blokovaním zavlažovania v prípade prirodzenej zrážkovej činnosti.

Návrh bol predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva už koncom marca, z rokovania bol však stiahnutý.