Quantcast
< sekcia Import

Svetový deň boja proti dekubitom upozorňuje na potrebu starostlivosti

Ilustračné foto Foto: TASR

Lekárskym odborným názvom dekubity sa označujú preležaniny, teda poškodenia kože a podkožných štruktúr, ktoré vznikli dlhodobým tlakom na exponované miesta.

Bratislava 16. novembra (TASR) - Dekubity, teda preležaniny, patria k najzávažnejším zdravotníckym problémom u ležiacich pacientov, či už sú v nemocničnej starostlivosti, doma alebo v opatrovateľských domovoch.

Svetový deň boja proti preležaninám, ktorý je vyhlásený na 16. novembra, chce upozorniť práve na fakt, že milióny ľudí by sa na svete mohli problémom s preležaninami a ranami vyhnúť, ak by mali dostupnú správnu a dôslednú starostlivosť.

Vlani vznikla v brazílskom Rio de Janeiro deklarácia lekárskych spoločností celého sveta venujúcich sa práve problematike preležanín, chronických pacientov a starostlivosti o nich, ktorá hovorí o prevencii dekubitov ako základnom ľudskom práve. Lekárskym odborným názvom dekubity sa označujú preležaniny, teda poškodenia kože a podkožných štruktúr, ktoré vznikli dlhodobým tlakom na exponované miesta. Takéto poškodenia vznikajú najmä u ležiacich pacientov na miestach dotyku tela s podložkou, najmä tam, kde tlačia kosti na podkožné väzivo – teda krížová oblasť, bedrové kĺby, päty.

Svetový deň Stop dekubitom chce upozorniť, že dlhodobá zdravotná starostlivosť sa musí zameriavať aj na komplexné ošetrovanie kože a potenciálne rizikových miest z pohľadu tvorby dekubitov. Podľa výskumov je až v 95 percent prípadov preležanín na vine práve nedostatočná starostlivosť. Dnes si aj na Slovensku verejnosť pripomína Svetový deň boja proti preležaninám a zle hojacim sa ranám. Projekt podporila spoločnosť Hartmann – Rico.

V prípade, že sa pacientovi začnú na niektorých partiách tela objavovať preležaniny, dá sa vhodne nastavenou terapiou problém riešiť. Zhoršujúce sa preležaniny postupne prerastajú do štádií, keď sa poškodenie šíri do stále väčších a hlbších oblastí. Proces hojenia takýchto rán je dlhodobý a vyžaduje využitie špecifického čistenia a pomoci pri postupnej regenerácii pokožky. Čím je však stupeň poškodenia dekubitmi ťažší, tým horšie sa rany hoja.

TASR informácie poskytla Katarína Gudiaková zo Snowball communications.