< sekcia Import

Svetový deň detí sa slávi v deň prijatia dohovoru o ich právach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič

Dieťa nie je len krehká bytosť, ktorú treba chrániť, ale aj osoba s právom na výchovu, zdravotné zabezpečenie a ochranu bez ohľadu na miesto, kde na svete sa narodilo.

New York 20. novembra (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) prijalo 20. novembra 1959 Deklaráciu práv dieťaťa. O 30 rokov neskôr, 20. novembra 1989, OSN schválila Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa. Tento termín sa slávi ako Svetový deň detí.

V Dohovore sa konštatuje, že dieťa nie je len krehká bytosť, ktorú treba chrániť, ale aj osoba s právom na výchovu, zdravotné zabezpečenie a ochranu bez ohľadu na miesto, kde na svete sa narodilo. V dokumente sa ďalej uvádza, že dieťa má právo zabávať sa, učiť sa a vyjadrovať sa.

Milióny detí na svete sú zbavené detstva len preto, lebo žijú v chudobe. Tá ich pripravuje o možnosť prežiť, vyvíjať sa. Vojnové konflikty ich pripravujú o rodičov, ničia im zdravie a narúšajú školskú dochádzku; v niektorých krajinách ich verbujú ako bojovníkov do ozbrojených skupín.

Dohovor o právach dieťaťa bol v mene bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) podpísaný 30. septembra 1990. S jeho textom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie ČSFR a následne ho prezident ČSFR ratifikoval. Dohovor nadobudol platnosť pre ČSFR 6. februára 1991. V dôsledku rozdelenia ČSFR sa Slovenská republika (SR) stala zmluvnou stranou Dohovoru dňa 28. mája 1993 so spätnou účinnosťou od 1. januára 1993).