< sekcia Import

Takmer polovica slovenských vodičov je za volantom „vo svojej bubline“

Foto: Nadácia VINCI Autoroutes

Nadácia VINCI Autoroutes pre zodpovednú jazdu zverejňuje výsledky 10. barometra zodpovednej jazdy. Aj v lete na cestách dávajte pozor na seba i ostatných.

Bratislava 3. júla (OTS) - Blížia sa nám dlhé cesty za dovolenkou a Nadácia VINCI Autoroutes zverejňuje výsledky európskeho barometra 2020 o zodpovednej jazde. Rozsiahly prieskum vykonal inštitút Ipsos osloviac 12 400 osôb v 11 európskych krajinách s cieľom vyhodnotiť správanie a vnímanie Európanov za volantom. Umožňuje sledovať vývoj rizikového správania a osvedčených postupov s cieľom pomôcť lepšie usmerňovať preventívne opatrenia v každej krajine.

Súhrn hlavných poznatkov


Nervóznejšie správanie za volantom zvyšuje mieru neslušnosti na cestách
• 16 % európskych vodičov pripúšťa, akoby za volantom boli iným človekom, a cítia sa nervóznejší, impulzívnejší alebo agresívnejší / 15 % slovenských vodičov;
• 55 % európskych vodičov pripúšťa, že občas vynadajú iným vodičom / 42 % slovenských vodičov (-1 bod v porovnaní s rokom 2019);
• 33 % vodičov sa úmyselne lepí na vozidlo, ktoré ich rozčuľuje; 25 % slovenských vodičov (+2);
- 84 % európskych šoférov už malo strach z agresívneho správania iného vodiča; 85 % slovenských vodičov (+1).

Ospalosť a nepozornosť: nebezpečné spôsoby najmä pri dlhých cestách a hustej premávke
• 35 % európskych vodičov sa vyjadrilo, že dlhé cesty v hustej premávke im robia veľké stresy / 24 % slovenských vodičov.
• 34 % si sadá za volant aj s pocitom veľkej únavy / 27 % slovenských vodičov (-4).
• 78 % pripúšťa, že občas spustí z cesty zrak na viac ako 2 sekundy / 82 % slovenských vodičov.
50 % telefonuje za volantom pomocou systému Bluetooth, hoci to podľa štúdie o vplyve telefonovania na pozornosť a vnímanie vodičov (2014) rozptyľuje pozornosť rovnako ako iné spôsoby konverzácie / 46 % slovenských vodičov (+1).
- 13 % vodičov už alebo takmer malo nehodu v dôsledku ospalosti za volantom (13 % Slovákov), a 11 % z dôvodu používania telefónu za volantom (10 % Slovákov; +1).

Bezpečnosť pracovníkov na diaľnici: nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel môže mať dramatické následky
• 61 % európskych vodičov nedodržiava bezpečnú vzdialenosť / 55 % slovenských vodičov
(-3)
.
- Napriek tomu 51 % európskych vodičov považuje nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti za jednu z hlavných príčin nehôd s účasťou diaľničného personálu / 58 % slovenských vodičov.

Vodiči sa za volantom zvyknú cítiť akoby „vo vlastnej bubline“, čím zabúdajú na kolektívny rozmer šoférovania a tým aj na následky svojho správania na ostatných. Blížiace sa odchody na dovolenku a stresy z dlhej cesty v hustej premávke – zvýraznené ťaživým kontextom zdravotnej krízy – by nás všetkých mali viesť k pokojnej a zodpovednej jazde s cieľom prispieť k bezpečnosti a pokojnej mysli každého účastníka premávky.“ - Bernadette Moreau, generálna delegátka Nadácie VINCI Autoroutes pre zodpovednú jazdu

Podrobné výsledky 10. barometra zodpovednej jazdy nájdete TU.