< sekcia Import

Uplynulý týždeň nahlásili vyše 99.000 chorých na respiračné ochorenia

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný v prípadoch 2636 osôb. Ochorenia hlásilo 64 percent lekárov pre deti a dorast a 53 percent lekárov pre dospelých.

Bratislava 15. februára (TASR) - Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku počas siedmeho týždňa vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o osem percent. Lekári celkovo nahlásili 99.635 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Banskobystrickom kraji. Naopak, najmenej chorých bolo v Žilinskom kraji. ARO mali najmä deti do piatich rokov. TASR o tom informovali pracovníci odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný v prípadoch 2636 osôb. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1387). Ochorenia hlásilo 64 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyšší počet hlásiacich lekárov bol zaznamenaný v Trnavskom, najnižší v Bratislavskom kraji.

Lekári hlásili v siedmom kalendárnom týždni 18.041 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 18,1 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 13,3 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti do piatich rokov.

Hlásených bolo 361 prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o 158 materských škôl, 170 základných škôl a 33 stredných škôl. Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v 26 zdravotníckych zariadeniach.

Hlásených bolo spolu 15 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI. Štyri prípady sa vyskytli v Prešovskom kraji, štyri v Trenčianskom, tri v Nitrianskom, dva v Trnavskom a rovnako dva v Žilinskom kraji.

Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.