Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. jún 2024Meniny má Adolf
< sekcia Import

Vyhodnotenie súťaže Nebuď otrok drog

Foto: TASR

Súťaž bola zameraná na prevenciu drogovej závislosti mladých ľudí.
Bratislava 14. decembra (SkolskyServis.sk) - Do celoslovenskej súťaže pre základné, stredné a vysoké školy zameranej na prevenciu drogovej závislosti mladých ľudí sa zapojilo 500 študentov a 12 pedagógov zo 106 škôl z celého Slovenska.

Zastúpenie podľa krajov:

Banskobystrický - 122
Bratislavský - 19
Prešovský - 147
Košický - 72
Trenčiansky - 20
Trnavský - 7
Nitriansky - 78
Žilinský - 46
ČR - 1

Zastúpenie podľa škôl

Materské školy - 3
Stredné školy - 154
Základné školy - 349
Vysoké školy - 6

Odborná porota v zložení:
1. Ing. Richard Jajcay, MBA, riaditeľ Úseku obchodu a marketingu TASR
2. Ing. Richard Kvasňovský vedúci Domácej redakcie TASR
3. Jana Ikrényiová, vedúca redaktorka Školský servis TASR

vyhodnotila 14. decembra 2015 všetky prihlásené súťažné práce v nasledovných kategóriách:
1. Základné školy
2. Stredné školy
3. Vysoké školy

Pri posudzovaní projektov sa porota opierala o kritériá hodnotenia uvedené v propozíciách súťaže: počet „páči sa mi“ a počet zdieľaní pod článkami. Na základe spomínaných kritérií udelila porota 9 cien (3 x čítačka, 3 x tablet, 3x náramok do posilňovne) podľa poradia v každej súťažnej kategórii.

Výhercovia získavajú certifikát o absolvovaní súťaže, čítačky kníh, tablety a náramky do posilňovne.

Mená výhercov v jednotlivých kategóriách:

ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

Čítačky kníh:

Natália Balážová, Šesť týždňov osamelosti, ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
Laura Olejárová, Anjel so zlomenými krídlami, ZŠ s MŠ Svinia
Katrin Mónová, Nestačí svetlo uzrieť, ZŠ Dolný Pial

Tablety:

Alex Šalapa, Nebuď otrok drog, Základná škola Krymská 5, Michalovce
Daniela Magačová, Nebuď otrok drog, ZŠ s MŠ Bajerov
Lenka Ostrčilová, Povedzme spolu drogám STOP! ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Náramky:

Terézia Ďurišová, Modrá opica, Spojená škola Belá
Miloš Gatial, Športuj bez drogy, ZŠ Mariánska ul. 554/19, Prievidza
Miriama Kociská, Paulína Wáczlawová, Sabína Dóková a Simonka Baloghová, Nebuď otrok drog, ZŠ Hradná 22, Nové Zámky


STREDNÉ ŠKOLY:

Čítačky kníh:

Patrícia Kompušová, Zničený sen, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Košice
Patrícia Andrejčíková, Pestrý svet, SPŠ v Snine
Johny Domanský, Zamyslenie, SOŠ podnikania Senica


Tablety:

Zuzana Hajabáčová, Život je krásny, SOŠ OaS Komárno
Simona Hvizdová, Nebuď otrok drog, Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
Kristína Filová, Si blázon, ak tvrdíš, že ním nie si, SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava

Náramky:

Kornélia Šoltésová, Stop smoking, Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
Darina Vašková, Nepodľahni drogám, Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
Evelin Tóth, Nebuď otrok drog, SOŠT- MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno

VYSOKÉ ŠKOLY:

Čítačky kníh:

Jozef Šebesta, Pravdivý príbeh zo šťastným koncom, UMB Banská Bystrica
Roman Kazimír, ONA, Prešovská univerzita
Peter Zubaľ, Falošný priateľ, Prešovská univerzita


Tablety:

Bianka Jevičová, Drogy.... UK Bratislava
Matúš Marton, Beznádej, Masarykova univerzita Brno
Barbora Kolková, Nebuď otrok drog. Nebudem už, Trnavská univerzita v Trnave


Na základe rozhodnutia odbornej poroty boli udelené špeciálne ceny za príbehy a práce, ktoré sa najviac približovali téme a ktoré boli zaujímavé a výnimočné.

Čítačka kníh: Anna Mária Hriciková, Biely sneh, Gymnázium Park mládeže 5 v Košiciach

Tablet: Ester Zichová, Nový začiatok v novom meste s novými ľuďmi, SOŠ Šurany

Náramok: Samuel Sepeši, Luca Bello - Nechcem blúdiť, Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance, II.roč.

Víťazom blahoželáme! Všetkým školám, školským kolektívom a jednotlivcom, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme.

Ceny dostanú výhercovia v najbližších dňoch poštou.