Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. marec 2023Meniny má Soňa
< sekcia Import

Vysoké školy majú posledné dni na požiadanie o príspevok z eurofondov

Bratislava 21. marca (TASR) - Vysokým školám a Slovenskej akadémii vied (SAV) v Bratislavskom kraji, ktoré sa chcú uchádzať o nenávratný finančný príspevok (NFP) na vytváranie spoločných študijných programov so zahraničnými vysokými školami, ostáva na podanie projektov už len pár dní.

Termín uzávierky výzvy z Operačného programu (OP) Vzdelávanie je v pondelok 26. marca 2012. Výzvu na predkladanie projektov vyhlásila Agentúra ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v januári 2012.

Štátne, verejné, súkromné vysoké školy a SAV, vrátane jej jednotlivých ústavov, vyplnenú žiadosť posielajú elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS cez adresu http://www.itms.sk.

Po elektronickom odoslaní žiadosti musia školy zabezpečiť jej fyzické doručenie do podateľne ASFEU, a to buď poštou, kuriérom alebo osobne. V prípade záujmu si môžu dať vysoké školy a SAV predbežne skontrolovať svoj projekt po formálnej stránke zamestnancom ASFEU v regionálnych informačných kanceláriách v Bratislave, Žiline, vo Zvolene a  Košiciach.

Zámerom výzvy s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji je vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku a spoločných študijných programov slovenských vysokých škôl a popredných vysokých škôl so sídlom v zahraničí. Do aktivít projektov môžu byť zapojení študenti, učitelia a manažment vysokých škôl, zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja na vysokých školách a SAV, ako aj doktorandi a postdoktorandi. Na výzvu je vyčlenená suma dva milióny eur z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.