Quantcast
< sekcia Import

Zákaz zisku poisťovní: Spor smeruje na Súdny dvor Európskej únie

Foto: Ilustračné foto

EZP je od mája 2008 v likvidácii. Trh zdravotného poistenia opustila po zmenách platných v tom istom roku, kedy štát zakázal súkromným zdravotným poisťovniam vyplácať zisk akcionárom.

Bratislava 4. februára (TASR) - Na zákon, ktorý súkromným zdravotným poisťovniam zakázal vyplácať zisky, sa pozrie Súdny dvor Európskej únie. S prejudiciálnou otázkou sa na neho obráti Okresný súd (OS) Bratislava I, ktorý má rozhodnúť o žalobe MCH - Medical Care Holding Limited voči Národnej rade (NR) SR. Cyperská MCH vlastní Európsku zdravotnú poisťovňu (EZP), ktorú založila finančná skupina J&T.

"Dôvodom je, že je nutné vyriešiť spornú otázku medzi účastníkmi, či skutočne došlo k porušeniu práva Európskej únie a či toto prípadné porušenie je tak závažného charakteru, že je tu zodpovednosť štátu za takto vzniknutú škodu," vysvetlil TASR hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Pokým sa Súdny dvor vyjadrí, pojednávanie na OS bude prerušené.

EZP je od mája 2008 v likvidácii. Trh zdravotného poistenia opustila po zmenách platných v tom istom roku, kedy štát zakázal súkromným zdravotným poisťovniam vyplácať zisk akcionárom. MCH žaluje štát o náhradu škody za zmarenú investíciu. "Žalovaná suma predstavuje cca 30 miliónov eur, z čoho približne polovica predstavuje skutočnú stratu (úbytok na majetku) a zvyšok ušlý zisk," povedal právny zástupca MCH Alexander Kadela z Advokátskej kancelárie RELEVANS. Škoda podľa neho vznikla pre prijatie spomínanej legislatívy a z toho istého dôvodu išla EZP do likvidácie. "Toto rozhodnutie bolo prijaté z dôvodu, že už vykonané a ešte naplánované investície do rozvoja daného podnikania sa stali nenávratnými," povedal Kadela. Podľa neho bola zákazom zisku porušená Ústava SR, Dohovor o ochrane ľudských práv a právo Európskej únie.

"Národná rada SR uplatnený nárok žalobcu v celom rozsahu odmieta a neuznáva ho," povedala Soňa Pőtheová z komunikačného odboru Kancelárie NR SR. Dodala, že do právoplatného skočenia súdneho konania sa NR SR k jeho priebehu nebude vyjadrovať.