< sekcia SEKCIA: Knihy

Anglický filozof, utopista sir Thomas More sa narodil pred 540 rokmi

Thomas More. Foto: Wikipedia

Thomas More bol veľmi zbožný, mravný a čestný, uvažoval aj o vstupe do kláštora, istý čas sa na túto dráhu pripravoval. Oženil sa a jeho domácnosť v Londýne sa stala miestom stretávanie sa vzdelancov.

Londýn/Bratislava 7. februára (TASR) - Anglický filozof, utopista a vizionár sir Thomas More bol lordom kancelárom za panovania Henricha VIII. Napísal dielo Utopia, v ktorom opisuje fiktívny ideálny štát. Od jeho narodenia uplynie v stredu 7. februára 540 rokov.

Thomas More sa narodil 7. februára 1478 v Londýne vo vtedajšom Anglicku (dnes Spojené kráľovstvo). Dostal vynikajúce vzdelanie, študoval na Oxforde a stal sa právnikom. Bol veľmi zbožný, mravný a čestný, uvažoval aj o vstupe do kláštora, istý čas sa na túto dráhu pripravoval. Oženil sa a jeho domácnosť v Londýne sa stala miestom stretávanie sa vzdelancov. Humanista Erasmus Rotterdamský tam napríklad napísal jeden zo svojich spisov Encomium moriae (Chvála bláznovstva). More sa popri práci právnika venoval aj literatúre, jeho nedokončené dielo History of King Richard III. sa považuje za majstrovské dielo anglickej historiografie.

Po návrate z Európy, kde bol vyslaný panovníkom v súvislosti s obchodnými zmluvami, napísal dielo Utopia o ideálnej krajine. Išlo o svedectvo cestovateľa o meste - štáte, v ktorom panovník dbal na blaho svojich poddaných. Utopia sa tešila veľkej popularite, prekladali ju do iných jazykov a stala sa predchodcom nového literárneho žánru utopického románu, ale aj synonymom nedosiahnuteľného stavu v spoločnosti.

V roku 1529 sa More stal kancelárom Henricha VIII., ktorý si ho veľmi obľúbil a vážil. Anglický kráľ Henrich VIII. sa oženil s Katarínou Aragónskou. Jeho neskoršia snaha o rozvod s ňou mala za následok spor s pápežom. Kráľ preto zabavil cirkevné majetky, založil anglikánsku cirkev a vyhlásil sa za jej hlavu. Thomas More sa takémuto počínaniu anglického monarchu vzoprel, vzdal sa úradu a žil v ústraní. Keď však odoprel prisahať, že verí v platnosť rozvodu kráľa, dostal sa do väzenia a pred súd za velezradu.

Thomas More zomrel 6. júla 1535 v Londýne na popravisku. Dožil sa 57 rokov.

Hru britského dramatika Roberta Bolta Človek pre všetky časy, ktorá zobrazuje jednu z najvýznamnejších udalostí v anglických dejinách uvádzali na svojich javiskách aj slovenské divadlá. Ide v nej o konflikt medzi panovníkom Henrichom VIII. a filozofom i členom parlamentu Thomasom Morom. Ten sa ako socialista postavil proti absolutistickej politike kráľa a ako katolík proti jeho cirkevnej reforme. Za svätca katolíckej cirkvi Thomasa Mora kanonizovali v roku 1935, v roku 2000 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za patróna svetových štátnikov a politikov. Zoznam stovky najvýznamnejších Britov všetkých čias bol vytvorený v roku 2002. Rozhodli o ňom v ankete diváci televíznej stanice BBC. Thomas More je jediným medzi veľkými Britmi, ktorý sa v zozname ocitol pre svoj literárny a politický význam aj pre svoju svätosť.