Quantcast
< sekcia Knihy

Botanici ukončili projekt o slovenských rastlinných spoločenstvách

Na snímke rastlina s názvom glejovka americká (Asclepias syriaca) neďaleko Prírodnej rezervácie Raškovský luh 10. septembra 2020. Foto: TASR - Roman Hanc

História tvorby knižného diela o slovenskom rastlinstve siaha do 90. rokov 20. storočia.

Bratislava 10. januára (TASR) - Koncom roka 2022 vyšiel šiesty - posledný zväzok monografickej série Rastlinné spoločenstvá Slovenska: Vegetácia lesov a krovín. Ukončilo sa tým takmer 30-ročné úsilie vedeckého kolektívu z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý mapoval vegetáciu na Slovensku a priniesol tak komplexný prehľad o rastlinstve v krajine. Informuje o tom SAV na svojom webe.

História tvorby knižného diela o slovenskom rastlinstve siaha do 90. rokov 20. storočia. "V tomto období v Európe silnel koordinovaný proces k vypracovaniu jednotnej metodiky a postupov potrebných pre štúdium vegetačného krytu Európy. Súčasťou tohto celoeurópskeho procesu bol aj slovenský projekt Rastlinné spoločenstvá Slovenska, ktorého dlhoročným koordinátorom je botanik Milan Valachovič z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV," uvádza akadémia.

Výstupmi projektu sú publikácie vychádzajúce postupne od roku 1995 s podtitulmi pionierska vegetácia, synantropná vegetácia, vegetácia mokradí, vysokohorská vegetácia a travinno-bylinná vegetácia, ktoré v roku 2022 doplnil posledný zväzok vegetácia lesov a krovín.

Z doposiaľ publikovaných zväzkov ide o najrozsiahlejšiu monografiu.