Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. november 2023Meniny má Ondrej a Andrej
< sekcia Knihy

Clementisova hviezda

Foto: Titulná obálka publikácie Clementisova hviezda

Nová publikácia SNM z edície Zamerané na predmet

Bratislava 20. septembra (OTS) - Slovenské národné múzeum vydalo novú publikáciu autora Vojtecha Hamiho Clementisova hviezda, ktorá je ďalšou z edície s názvom Zamerané na predmet. Monografia predstavuje príbeh najvyššieho štátneho vyznamenania komunistického Československa – Zlatej hviezdy hrdinu ČSSR, zavedeného v roku 1955. Knihu je možné zakúpiť si v E-shope SNM, alebo priamo v múzejnom obchode SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade.

Edícia Zamerané na predmet prezentuje vybrané predmety zo zbierok Slovenského národného múzea v širšom kontexte ich vzniku a použitia, s cieľom pútavým spôsobom prezentovať unikáty zbierkového fondu laickej verejnosti. Autor monografie Clementisova hviezda, kurátor SNM – Historického múzea Vojtech Hami, ktorý sa venuje faleristike, numizmatike a národným dejinám 20. storočia, na základe archívneho a materiálového výskumu pútavým spôsobom predkladá ucelený pohľad na túto zaujímavú faleristickú problematiku. Rozpráva príbeh najvyššieho štátneho vyznamenania v období komunistického Československa, v súčasnosti uloženého v zbierkach múzea.

V úvode knihy Vojtech Hami zachytáva stručnú históriu vyznamenaní. Nasledujúce kapitoly sú venované pozadiu vzniku a udeľovania čestného titulu Hrdina ČSSR a jednotlivým vyznamenaným. Dôraz kladie na osobnosť Vladimíra Clementisa, ktorému bola Zlatá hviezda hrdinu ČSSR udelená in memoriam. Pozornosť sa orientuje aj na ostatné vyznamenania z Clementisovej pozostalosti, ktoré sa do múzea dostali zo zrušeného Ústavu dejín Komunistickej strany Slovenska.

Uvedenie publikácie do predaja je spojené s 121. výročím narodenia Vladimíra Clementisa, významného a zároveň kontroverzného slovenského politika, ktorý pomáhal budovať totalitný komunistický režim, a ten ho neskôr odsúdil na smrť. Vladimír Clementis sa narodil 20. septembra 1902 v národne uvedomelej rodine evanjelického učiteľa v Tisovci.

Štátne vyznamenie udelené Vladimírovi Clementisovi prevzala 28. mája 1968 vdova Lída Clementisová, SNM –Historické múzeum, Fond ČSTK

Clementisova politická orientácia sa začala formovať už v mladom veku – angažoval sa v ľavicových kruhoch študentstva a svoje politické názory prezentoval v časopise DAV. V medzivojnovom období vstúpil do Komunistickej strany Československa a v civilnom povolaní sa živil ako advokát. V otázke sovietsko-nemeckého paktu o neútočení z augusta 1939 vyslovil v predvečer druhej svetovej vojny voči politike Sovietskeho zväzu ostrú kritiku, za čo ho neskôr vylúčili zo strany. Zúčastnil sa protifašistického odboja v zahraničí a po návrate do oslobodenej vlasti zastával aj vysoké štátne funkcie. Po vynútenej sebakritike v otázke sovietskej politiky bol znovu prijatý do komunistickej strany. Ako minister zahraničných vecí hájil záujmy Československa na medzinárodnej pôde, angažoval sa v problematike výmeny obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom, a tiež v oblasti zabezpečenia jej právneho a logistického rámca. Napriek všetkým svojim aktivitám sa dostal do nemilosti a v období čistiek v komunistickej strane ho vo vykonštruovanom politickom procese odsúdili na trest smrti. Občianskej a straníckej rehabilitácie sa dočkal až v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, kedy mu bol in memoriam udelený aj čestný titul Hrdina ČSSR. Zlatú hviezdu prevzala z rúk prezidenta republiky vdova Lída Clementisová. V nasledujúcom období sa Zlatá hviezda s matričným číslom 3 dostala do Ústavu dejín KSS a po jeho zrušení putovala v roku 1999 do zbierok SNM – Historického múzea.

Posledná časť publikácie je venovaná ďalším zbierkovým predmetom z Clementisovej pozostalosti. V krátkosti je tu prezentovaných sedem vyznamenaní a jedna pamätná medaila. Ide o vyznamenania udelené cudzími štátmi za Clementisovu diplomatickú aktivitu v medzinárodnej politike – Rad hviezdy Rumunskej ľudovej republiky I. triedy, Belgický Rad Leopolda II. triedy, Záslužný rad Maďarskej republiky I. a V. stupňa, vyznamenania udelené československým štátom za účasť v druhom národnom odboji – Československý vojnový kríž 1939, Československá vojenská medaila Za zásluhy I. stupňa a jedno z prvých československých komunistických vyznamenaní – Rad 25. februára 1948 I. stupňa. Posledným zbierkovým predmetom je Medaila Valného zhromaždenia OSN z roku 1948, ktorá prezentuje Clementisove diplomatické aktivity v OSN.

Vladimír Clementis je aj jednou z osobností výstavy Hrdinovia odboja, ktorá je prístupná verejnosti v priestoroch SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade od augusta tohto roku.

Vladimír Clementis reční na Všeslovanskom dni 5. júla 1945 na Devíne, SNM – Historické múzeum, Fond ČSTK