< sekcia SEKCIA: Knihy

Kniha Putovanie duší otrasie vašimi názormi na smrť

Obálka knihy Putovanie duší. Foto: IKAR

Roky skúmania podložené reálnymi príbehmi ľudí, ktorí sa rozhodli nazrieť do duchovného sveta vlastných duší.

Bratislava 16. augusta (TERAZ.sk) - Toto je základné čítanie pre každého, kto sa chce dozvedieť, čo ho čaká na druhom svete. Je to skúmanie života medzi životmi. Putovanie duší otvára dvere k netušenému a tajomnému.
Zhrnuté roky skúmania a objavov pomáhajú pochopiť zmysel životných rozhodnutí, a ako
a prečo naša duša – a duše našich milovaných – žijú naveky.

Bojíte sa smrti? Chceli by ste vedieť, čo sa stane potom, keď zomriete? Je možné, že máte
ducha, ktorý odkiaľsi prišiel a vráti sa späť, keď vaše telo zomrie? Alebo je to len zbožné
želanie?
Ak si občas dávate podobné otázky, siahnite po knihe Putovanie duší.

Keď doktor Michael Newton, certifikovaný hypnoterapeut, začal vracať svojich klientov
do ich minulosti, aby si spomenuli na predošlé životy, urobil nečakaný objav – zistil, že
do duchovného sveta možno nazrieť prostredníctvom duchovného zraku klientov, ktorí sú
v hypnotickom či vyššom stave vedomia. Klienti v tomto zmenenom stave vedomia vedia
opísať, čo robí ich duša v čase medzi životmi na Zemi...

Je pre mňa odmenou, keď sa po skončení terapie pozerám do udivenej tváre klienta,“ píše
M.Newton. V priebehu mnohých rokov priviedol do duchovného sveta stovky ľudí. Medzi
dvadsiatimi deviatimi predloženými prípadmi sa nachádzajú rozličné skupiny ľudí od hlboko
veriacich až po materialistov – pričom všetci odpovedajú na otázky o duchovnom svete v
pozoruhodnej zhode. Jeho záznamy otrasú našimi názormi na smrť.

Začnite čítať úryvok o Smrti a odchode z tohto sveta.