< sekcia SEKCIA: Knihy

Literárny týždenník si pripomína deväťdesiatiny skladateľa P. Zelenaya

Literárny týždenník Foto: spolokspisovatelov.sk

Najnovšie číslo Literárneho týždenníka je na svete.

Bratislava 14. mája (TASR) - Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka (17-18) uvádza esej Pavla Dinku „o inšpiráciách z Lavoisierových zrkadiel (podľa Umberta Eca) - TINA a jej mystifikátori...". Autor sa v nej zamýšľa nad globálnou krízou súčasného kapitalizmu, ktorá odhaľuje falošnosť a zákernosť ružovej farby modelu „západného neoliberálneho globálneho sveta," lebo demokracia nepotrebuje žiadne prívlastky, buď je alebo nie je.

Stĺpcový úvodník „Smrť ako prápor“ napísal Dušan Mikolaj a uvádza v ňom výhrady proti tomu, aby sa s fenoménom smrti „narábalo ako s pragmatickou informáciou," čoho, ako píše, sme svedkami v týchto dňoch a týždňoch práve u nás.

Vnútropolitický komentár „Ohliadnutie za revolúciou" napísal Ľudovít Števko, v ktorom sumuje nielen politické, ale aj kultúrne udalosti posledných dní, medzi nimi aj uvedenie filmu o básnikovi Miroslavovi Válkovi i spomienkový večer na básnika Ivana Kraska v Bratislave na Kramároch.

Zahranično-politický komentár Branislava Fábryho „Priateľstvo či rivalita“ sa zaoberá súčasnými vzťahmi medzi USA a EÚ. Obsah druhého zahranično-politického komentára Františka Škvrndu naznačuje jeho názov „Hra s kórejskými premenami“. Komentátorský charakter má aj úvaha Petra Žantovského z rubriky Pohľadnica z Prahy. Autor v nej poukazuje na pozitívny a stále pretrvávajúci charakter predstavovania sa Slovákov aj z regionálneho pohľadu ich pôvodu.

Dvojstranovú reportáž o „neuveriteľnom príbehu pohrebu a sochy Martina Kukučína“ pri príležitosti 90. výročia úmrtia spisovateľa napísala Mária Rapošová.

Najnovšiu činohernú inscenáciu Divadla Andreja Bagara v Nitre – dramatizáciu románu francúzskeho spisovateľa Honoré de Balzaca Otec Goriot recenzne zhodnotila Jana Nežatická. Recenzia má názov „Neopätovaná láska otca Goriota“.

Osobnostný a umelecký profil hudobného skladateľa Pavla Zelenaya pri príležitosti jeho deväťdesiatin napísala Terézia Ursínyová.

Rozhovor s jubilujúcim publicistom, spisovateľom a rozhlasovým autorom Emilom Benčíkom pri príležitosti jeho jubilea (85) pripravil Ladislav Švihran.

Próza je zastúpená ukážkou z cestopisu žilinského autora Pavla Viteka „Bol to môj otec“ a čiastočne aj humoreskou Igora Kšiňana „Stratený s dží pí es...“ Lyrický žáner reprezentuje celostránkový výber z tvorby súčasného ruského básnika Valerija Chaťušina „Len vtedy si básnikom“, ktorý do slovenčiny prebásnil Jaroslav Rezník.

Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Gorana Lenča na vydanie výberu z básnickej tvorby Rudolfa Dobiáša „Dni a noci“ a recenziu Hany Koškovej na knihu rozprávok pre najmladších čitateľov z pera Petra Glocku „Čarovala Anička, šalamúnska hlavička“.

Zo spoločenskej rubriky pripomíname informáciu o vzniku odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) v Prešove a o novovzniknutom výbore odbočky SSS v Košiciach.

Kaleidoskop domácej a zahraničnej literatúry pripravil Igor Válek a zaujímavosti zo slovenského výtvarného umenia Dušan Mikolaj, kde dominuje informácia o výstave Milana Laluhu v jeho rodnej Hornej Mičinej.