< sekcia SEKCIA: Knihy

Mojich 7 životov Agneše Kalinovej ako apel na zachovanie slobody

Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou - Mojich 7 životov Foto: TASR/Aspekt

Kniha spomienok Agneši Kalinovej je svedectvom o prelomových obdobiach 20.storočia.

Bratislava 19. júla (TERAZ.sk) - Slovenský knižný trh je obohatený o pútavý titul od slovenskej prozaičky Jany Juráňovej, ktorá na základe rozhovoru s Agnešou Kalinovou - novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou, filmovou a politickou publicistkou, napísala knihu s názvom Mojich 7 životov.

Jana Juráňová preložila viacero prozaických i esejistických diel z ruštiny a angličtiny. Bola dramaturgičkou v divadle, redaktorkou Slovenských pohľadov a Slobodnej Európy a je spoluzakladateľkou ASPEKTU. Píše publicistiku, prózu pre dospelých a deti a dramatické texty.

Kniha spomienok Agneši Kalinovej je svedectvom o prelomových obdobiach 20.storočia, ktoré boli aj plné nenávisti, zla, zabíjania, „donášania“, vykonštruovaných procesov za účelom zničiť a odstrániť nepohodlných a tých, ktorí „vytŕčali“.

Agneša Kalinová pochádza zo židovskej rodiny z východného Slovenska. Jej životy (uvádza ich sedem s otáznikom) sa odohrávajú v mnohých mestách, krajinách, v striedajúcich sa politických režimoch a meniacich sa časoch. Sama je súčasťou verejného i súkromného diania, ktoré sa nedajú oddeliť. Obdivuhodné sú jej spomienky na pekné a šťastné detstvo, ktoré prežila v kruhu svojej rozvetvenej rodiny a príbuzných. Miestami bolo problematické zapamätať si mená členov rodiny a ich vzťahy, ktoré v nej detailne opisuje. Mala pozitívny vzťah k učeniu, rodičia kládli veľký dôraz na vzdelanie.

„A 28. alebo 29. augusta 1940 vyšlo nariadenie, že Židia nesmú chodiť na nijakú strednú školu. Pre židovské deti ponechali len povinnú školskú dochádzku do štrnásť rokov a aj to len v presne určených školách... Bola som sextánka, ešte som mala pred sebou do maturity dva roky štúdia na strednej škole....Ani som si nevedela dobre predstaviť, že je to vôbec možné, že sa čosi takého mohlo stať.“ Zažila deportáciu, holokaust, život v centre spoločenského a politického diania v Československu, obvinenie z rozvracania republiky, prenasledovanie eštebákmi a nakoniec odchod do slobodného sveta - do Mníchova, odkiaľ sa prihovárala krajanom zo Slobodnej Európy.

Mojich 7 životov možno rozdeliť do dvoch rovín: v súkromnej rovine opisuje svoj život, jej vzťahy k najbližším, príbuzným, priateľom, spolupracovníkom a vo verejnej rovine opisuje život v kultúrnej a kultúrno-politickej sfére. Táto časť je zaujímavá aj pre čitateľa, pretože Kalinová spomína veľa známych osobností z kultúrneho a politického života vojnového a povojnového Československa a jej vzťah k nim.

Agneša Kalinová opisuje všetky udalosti podrobne, konkrétne, obsahujú veľa faktov a údajov a snaží sa ich hodnotiť zo svojho uhlu pohľadu. Je obdivuhodné, že napriek tragédii, ktorá postihla ju a jej rodinu, sa nevzdala, nezatrpkla, nie je v knihe ani náznak pomsty a vďaka životnému optimizmu a viere v slobodný život dokázala prekonať prekážky a ísť vpred.

Jana Juráňová nevtieravo a jemne kladie otázky a miestami nimi aj usmerňuje chod myšlienok A. Kalinovej. Čitateľ by možno uvítal tvrdý obal knihy vzhľadom na počet strán (vyše 400).

Prečo si teda prečítať túto knihu? Aby sme si pripomenuli nedávnu históriu podanú inak, ako len z učebníc dejepisu, aby sme nezabudli, že sloboda je to, čo človek potrebuje k svojmu rozletu, práci a k šťastnému životu. Mojich 7 životov je akýmsi apelom na zachovanie mieru, dobra a slobody.

Recenziu spracovala Erika Juríková z portálu book.review.sk