< sekcia KORONAVÍRUS: Informácie pre dôchodcov

Pracoviská Ministerstva vnútra už poskytujú viac služieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Úrady nevykonávajú aktiváciu certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Bratislava 6. mája (TASR) - Na okresných úradoch Ministerstva vnútra (MV) SR už v plnom rozsahu fungujú podateľne, overovanie listín, agendy na úseku živnostenského podnikania, cestnej dopravy, pozemných komunikácií a tiež katastra nehnuteľností. Podpisy osvedčujú po telefonicky dohodnutom stretnutí. Informuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojej webovej stránke.

Ak človek v čase koronakrízy nevyhnutne potrebuje osobnú konzultáciu alebo vykonať nejaký úkon, môže si dohodnúť presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov. "Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, respektíve povereného zamestnanca," uvádza MV SR. Do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov je zakázaný vstup rodičov s deťmi.

Kontaktné pracoviská MV SR, teda klientske centrá, oddelenia dokladov a dopravné inšpektoráty naďalej fungujú v šesťhodinovom režime úradných hodín. V pondelok, utorok, štvrtok a piatok sú otvorené od 8.00 do 14.00 h, v stredu od 10.00 do 16.00 h. V týchto hodinách funguje aj podateľňa. Štvrtok je zároveň nestránkový deň pre úsek zbraní a streliva.

Na tomto úseku dočasne nevykonávajú skúšky odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, nevydávajú zbrojné preukazy ani zbrojné sprievodné listy. Pozastavené je aj prijímanie žiadostí na úseku SBS a niektoré povolenia sú automaticky predĺžené. Oddelenia cudzineckej polície fungujú v obmedzenom režime až do odvolania.

Úrady nevykonávajú aktiváciu certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. "Občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej," informuje MV SR. Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru prijímajú žiadosti o vydanie občianskych a vodičských preukazov pri dovŕšení 15 rokov veku či nadobudnutí vodičského oprávnenia. Tiež pri skončení platnosti, nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu, zmene priezviska po sobáši, zmene trvalého pobytu a pri výmene neelektronického občianskeho preukazu za preukaz s elektronickým čipom. Vyhotovené občianske preukazy zasielajú občanom poštou bez zvýšenia správneho poplatku. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov úrady neprijímajú vôbec. Cestovné pasy vydávajú len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.