Quantcast
< sekcia Koronavírus

Rezort práce odmení zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Je pre nich vyčlenených viac ako 31,5 milióna eur.

Bratislava 28. júla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR odmení zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za ich výnimočné pracovné nasadenie počas druhej vlny pandémie nového koronavírusu. Je pre nich vyčlenených viac ako 31,5 milióna eur.

Vyplácať sa budú formou refundácie, pričom nárok na prilepšenie k mzde má 46.463 ľudí. Rezort práce chce aj týmto krokom podporiť stabilizáciu a udržanie stoviek pracovných miest v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Zabezpečenie každodenného chodu v zariadeniach sociálnych služieb, práca nad rámec bežných povinností, priamy kontakt s najohrozenejšími skupinami obyvateľov, práca v extrémnych alebo rýchlo meniacich sa podmienkach, tiež odborná pomoc pre klientov či už v teréne alebo na úradoch práce. To je len časť povinností, ktoré museli zvládnuť zamestnanci v prvej línii v dôsledku mimoriadnej situácie počas posledných mesiacov. Ministerstvo práce oceňuje tento mimoriadny výkon a zodpovednosť, s akými zamestnanci v ZSS a CDR pristupovali k svojim klientom.
Na archívnej snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.
Foto: TASR - Pavel Neubauer

Od začiatku pandémie pomohlo ministerstvo zariadeniam sociálnych služieb sumou 136 miliónov eur. "Už počas prvej vlny pandémie sme si možno viac ako inokedy uvedomili, že každodenná práca s klientmi v zariadeniach aj v teréne je mimoriadne náročná a vyžaduje si maximálne nasadenie takpovediac „celého človeka“. Finančnú odmenu preto považujem za zaslúženú a spravodlivú. Nárok na ňu má každý zamestnanec bez ohľadu na jeho pracovné zaradenie, ktorý v období od 1. októbra 2020 do 14. mája 2021 pracoval v sociálnych službách," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Vyplatenie mimoriadnej finančnej odmeny bude formou refundácie. Žiadať ju môže zamestnávateľ, ktorý v období od 1. júla tohto roku do 30. novembra 2021 vyplatil mimoriadnu odmenu svojim zamestnancom. Každý zamestnanec si môže prilepšiť k mzde 500 eur v hrubom, čo predstavuje 422 eur v čistom. Pri nižšom/polovičnom pracovnom úväzku je výška odmeny 250 eur v hrubom, čo je 216 eur v čistom.

Odmeny sú určené pre zamestnancov v sociálnych službách, ako sú komunitné centrá, útulky, denné stacionáre, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, opatrovateľská služba, terénna práca a pod. Rovnako budú odmenení aj pracovníci v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti od 1. septembra 2021 do konca tohto roka. Vyplácať ich budú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý o refundáciu na mimoriadnu odmenu žiada, musí byť v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb. V čase podania žiadosti nesmie byť vymazaný z registra. Register je dostupný na webovom sídle MPSVR.