< sekcia Košický kraj

Gelnické mestské zastupiteľstvo sa konalo elektronicky per rollam

Na snímke centrum Gelnice. FOTO TASR – František Iván Foto: TASR

Gelnické MsZ má 13 poslancov, na uvedenom rokovaní sa prezentovalo a zúčastnilo sa na ňom 11 z nich.

Gelnica 24. marca (TASR) – Marcové mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Gelnici sa konalo per rollam, poslanci do diskusie k jednotlivým bodom prispievali a následne aj hlasovali z domu písomne, prostredníctvom hromadných mailov. Pre TASR to za radnicu uviedol Milo Janáč. Pre elektronické rokovanie sa rozhodli z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom.

Gelnické MsZ má 13 poslancov, na uvedenom rokovaní sa prezentovalo a zúčastnilo sa na ňom 11 z nich. Prítomní prostredníctvom mailov boli tiež hlavná kontrolórka mesta, skrutátori, zapisovateľka či vedúci jednotlivých oddelení. Tí boli vo svojich kanceláriách, aby mohli reagovať v prípade otázok zo strany poslancov. Zastupiteľstvo trvalo približne štyri hodiny.

Ako Janáč vysvetlil, MsZ museli zvolať najneskôr do 30. marca, inak by porušili zákon o obecnom zriadení či zákon o majetku mesta. „V súvislosti s naším zastupiteľstvom sa objavili isté otázky, či je vedenie zastupiteľstva per rollam zákonné, pretože nebola zabezpečená účasť verejnosti. Keďže v tejto mimoriadnej situácii sme nemohli rokovať normálnym spôsobom a účasť verejnosti umožniť a žiadny zákon nám nehovoril o tom, ako postupovať, rozhodli sme sa pre túto formu zastupiteľstva. Chceli sme totiž zachovať chod samosprávy tak, aby bol efektívny a hospodárny,“ uviedol.

Poslanci schválili napríklad predĺženie nájomných zmlúv v mestských bytoch, ktorých platnosť sa končí k 31. marcu. V jednom prípade išlo aj o pridelenie ubytovania. „Bez platných nájomných zmlúv by sme týchto občanov vystavili riziku, že im zmluvy nepredĺžia dodávatelia energií,“ spresnilo mesto s tým, že ďalším bodom bolo schválenie prenájmu pre spoločnosť Klauke, ktorá v Gelnici vyrába káblové zväzky a plánuje rozširovať výrobu. „Zamestnať chce zhruba 30 nových zamestnancov. V prípade neschválenia prenájmu hrozilo, že spoločnosť bude výrobné priestory hľadať inde,“ dodáva.