Quantcast
< sekcia Košický kraj

Na hrade Krásna Hôrka bude použitá nehorľavá strešná krytina

Na snímke hrad Krásna Hôrka. Foto: TASR/František Iván

Obnova Krásnej Hôrky je rozdelená na tri etapy. V súčasnosti sa uskutočňuje prvá etapa.

Krásna Hôrka 22. apríla (TASR) - Na rekonštrukcii stredovekého hradu Krásna Hôrka, ktorý pred dvoma rokmi pohltili ničivé plamene požiaru, sa podieľajú aj dvaja autorizovaní inžinieri zo Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI). Na starosti majú projektovú prípravu obnovy tejto pamiatky.

Generálnym projektantom stavby je autorizovaný inžinier SKSI Mikuláš Balogh, statiku na hrade zabezpečuje autorizovaný inžinier SKSI Igor Zigo. Projektanti navrhli po katastrofálnom požiari strešné krytiny z nehorľavých materiálov. Požiarnu ochranu chcú zabezpečiť oddelením priestorov v podkroví od spodných podlaží nehorľavými stropmi. "V úrovni horného gotického hradu sa zriadi druhý vstup do hradného areálu pre potreby zabezpečenia evakuácie osôb a cenností," vysvetlil Balogh. Podľa jeho ďalších slov v rámci požiarnej bezpečnosti bude inštalované nové zariadenie elektronickej požiarnej signalizácie, ktoré bude signálom riadiť zavodňovanie jednotlivých vetiev rozvodu požiarnej vody v závislosti od polohy, kde bude ohlasovaný prípadný požiar. V súvislosti s požiarnou ochranou tiež projektanti prehodnotia logistiku prevádzky hradu v bežnom návštevnom režime.

Obnova Krásnej Hôrky je rozdelená na tri etapy. V súčasnosti sa uskutočňuje prvá etapa. "Tá je nazvaná Dočasné prestrešenie a lešenie a mala by byť ukončená 31. mája. Súčasťou tejto etapy je domurovanie poškodených korún murív a uloženie spodného nosného trámového roštu," priblížila PR manažérka Slovenského národného múzea Silvia Turnerová. Podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu sa pri obnove hradu používajú tradičné materiály, konkrétne na murovanie vápenná malta. Na domurovanie poškodených korún murív bolo odsúhlasené použitie vápennej malty Quick-mix. Pre kvalitné zrenie malty sú potrebné vhodné poveternostné podmienky – nad 5 stupňov Celzia v časovom období minimálne 90 dní. Z tohto dôvodu boli murárske práce počas zimných mesiacov pozastavené a pokračovať sa v nich bude v jarných mesiacoch.

Počas zimy sa na hrade uskutočňovali doplnkové práce s drevenými konštrukciami podľa schválenej projektovej dokumentácie. Súbežne prebieha architektonicko-historický prieskum ďalších častí hradu a pokračuje sa s projektovaním tretej etapy obnovy. "Pokračujú aj reštaurátorské práce poškodených zbierkových predmetov. Práce na druhej etape obnovy – Trvalé krovy a strechy sú naplánované na rok 2014," doplnila Turnerová. Verejné obstarávanie na druhú etapu vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR 21. februára. Na tretiu etapu s názvom Ostatné konštrukcie a médiá pokračuje architektonicko-historický prieskum jednotlivých objektov a zároveň sa vypracováva projektová dokumentácia.

Podľa Turnerovej sa po vydaní stavebného povolenia bude obstarávať dodávateľ stavebných prác a následne sa budú práce realizovať. Realizácia tretej etapy je plánovaná na niekoľko samostatných etáp, aby bolo možné hrad čiastočne a postupne sprístupňovať verejnosti. "Náklady na celkovú obnovu hradu nie je možné v súčasnosti vyčísliť. Do dnešného dňa boli na rekonštrukciu vynaložené finančné prostriedky vo výške je 1,19 milióna eur," povedala Turnerová. Po požiari poisťovňa Generali previedla na účet Slovenského národného múzea dva milióny eur, z ktorých sú hradené doterajšie náklady na obnovu. Podľa slov povereného riaditeľa Slovenského národného múzea Viktora Jasaňa potrvá rekonštrukcia hradu ešte dva roky. Sprístupnenie pamiatky pre verejnosť sa tak predpokladá až po roku 2016.

V čase požiaru bolo na národnej kultúrnej pamiatke umiestnených 4229 zbierkových predmetov, vrátane predmetov v depozitároch. Pri požiari v roku 2012 bolo poškodených a zničených 352 zbierkových predmetov, úplne zničené boli aj tri zvony zo zvonice kaplnky. Väčšinu zbierkových predmetov sa darí postupne ošetrovať, niektoré predmety však z dôvodu vysokého stupňa poškodenia či zničenia nebude možné zreštaurovať. Tieto predmety budú v nových hradných expozíciách nahradené inými vzácnymi zbierkovými predmetmi.