< sekcia Košický kraj

Košické laboratórium v UNLP vyšetrilo už viac ako 300 vzoriek

Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) sa intenzívne pripravujú na testovanie vzoriek na prítomnosť nového koronavírusu. Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV sa ponúkol, že v tejto mimoriadnej situácii presmeruje časť svojich vedeckých pracovníkov a prístrojového vybavenia, ktoré využíva vo výskume, pre potreby navýšenia testovacej kapacity na Úrade verejného zdravotníctva SR. Na snímke práca v laminarnom sterilnom boxe s bunkami Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV. V Bratislave 13. marca 2020. Foto: TASR - Michal Svítok

LF UPJŠ zapožičala nemocnici prístrojové vybavenie na prácu v laboratóriu pri diagnostike nového koronavírusu.

Košice 24. marca (TASR) – Mikrobiologické laboratórium v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach do utorkového rána spracovalo celkovo 301 vzoriek odobratých v Košiciach a Prešove. Laboratórium je podľa prednostu Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie (ÚLaKM) Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a UNLP Leonarda Siegfrieda schopné vyšetriť denne až 150 vzoriek. Diagnostický proces koronavírusovej infekcie sa naplno začal v Košiciach 12. marca.

Laboratórium používa citlivé metódy, ktoré umožňujú diagnostiku už na začiatku infekčného procesu. "Pracovníci Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie pracujú na vyšetrovaní vzoriek pacientov podozrivých na infikovanie koronavírusom SARS-CoV-2 v rámci laboratórnej časti v UNLP, pričom využívajú svoje dlhoročné skúsenosti s využívaním technológie PCR a Real Time PCR predovšetkým v oblasti vedy, ale taktiež v diagnostike vírusovej hepatitídy typu B a C," uviedol Siegfried. Tím mikrobiológov je pripravený vykonávať diagnostiku Covid-19 infekcie v nepretržitej prevádzke.

LF UPJŠ zapožičala nemocnici prístrojové vybavenie na prácu v laboratóriu pri diagnostike nového koronavírusu. Od minulého týždňa tak pomáhajú pri práci s odobratými vzorkami aj dva laminárne boxy z fakulty. Tieto zariadenia umožňujú prácu s infekčnými vzorkami bez rizika kontaminácie, informovala ďalej TASR PR manažérka LF UPJŠ Jaroslava Oravcová. Ďalší laminárny box v hodnote asi 10.000 eur poskytla na vyšetrovanie vzoriek univerzitnej nemocnici Združená tkanivová banka LF UPJŠ a UNLP.

Podľa medicínskeho riaditeľa UNLP Petra Linkescha sa nemocnica na zriadene nového laboratória začala pripravovať už na prelome februára a marca, pretože sa dalo predpokladať, že bude potrebné vyšetrovať vzorky na nový koronavírus aj v Košiciach. "Keďže na výsledky z Bratislavy sme čakali až 72 hodín, podstatné bolo znížiť časový faktor na minimum, aby sme mohli robiť rýchlejšiu diferenciáciu pacientov podozrivých na koronavírus," povedal.

Dekan LF UPJŠ Daniel Pella zdôraznil, že fakulta je v tejto mimoriadnej situácii ochotná pomôcť rezortu zdravotníctva všetkými svojimi možnosťami. Okrem prístrojového vybavenia a personálnej pomoci pre UNLP koordinuje vedenie fakulty aj dobrovoľnícku činnosť študentov pre rôzne zdravotnícke zariadenia. Podobným spôsobom LF vypomáha aj Regionálnemu ústavu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach, ktorému Ústav epidemiológie zapožičal svoje prístrojové vybavenie a taktiež pracovníkov na vyšetrovanie vzoriek na prítomnosť nového koronavírusu.