< sekcia Košický kraj

Košice nové trolejbusy nenakupujú, prioritou sú električky

Na snímke vľavo primátor Košíc Richard Raši pri starom type električky. Foto: TASR/František Iván

Mesto Košice stanovilo svoje priority v nasledovnom poradí - električky, autobusy, elektrobusy a trolejbusy.

Košice 11. apríla (TASR) – Keďže podľa Stratégie rozvoja dopravy pre mesto Košice nevyplynula potreba a efektivita rozširovania trolejbusovej dopravy a nákupu nových trolejbusov, nebol takýto projekt zaradený do Zoznamu národných projektov pre Operačný program (OP) Integrovaná infraštruktúra pre roky 2014 – 2020. Potvrdila to dnes hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Michaela Karaffová.

"Mesto Košice stanovilo svoje priority v nasledovnom poradí - električky, autobusy, elektrobusy a trolejbusy. V Zozname národných projektov boli preto pre Dopravný podnik mesta Košice schválené dva projekty - nákup električiek (využitie opcie na nákup 13 kusov električiek Vario LF2plus) a modernizácia električkového depa," uviedla Karaffová. Zároveň bude od leta v Košiciach pokračovať rekonštrukcia električkových tratí financovaná z eurofondov.

Podľa vypracovanej Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice má trolejbusová doprava zostať pozastavená do doby spracovania projektovej dokumentácie, ktorá rozhodne o jej budúcej podobe a možnom rozvoji. "Výsledkom takéhoto projektu môže byť definitívne zrušenie trolejbusovej dopravy, jej obnova v pôvodnej podobe s modernejšími vozidlami a infraštruktúrou a rozšírenie na viac liniek (ak sa nájde zdroj financovania a bude preukázaná efektivita trakcie), alebo náhrada modernejším systémom ekologickej dopravy s využitím nabíjacích vozidiel s nižšími nárokmi na pevnú infraštruktúru. Stratégia rozvoja dopravy čerpaniu eurofondov nebráni, iba ich podmieňuje spracovaním projektu rozvoja ekologickej nekoľajovej dopravy pre mesto Košice," vysvetlila Karaffová.

Dopravný podnik pritom deklaruje, že stále má záujem o prevádzkovanie trolejbusovej dopravy, jednoznačnou prioritou je však električková doprava. Ďalší rozvoj trolejbusovej dopravy v Košiciach je možný iba v prípade, ak na nevyhnutné investície budú k dispozícii fondy EÚ. Náklady sa podľa DPMK môžu pohybovať v desiatkach miliónov eur.

Trakčné vedenie v Košiciach sa postavilo pred viac ako 20 rokmi, od začiatku prevádzky trolejbusov v roku 1993 sa na ňom vykonávali len nutné opravy. Hoci rekonštrukcia samotného vedenia nie je nutná, k infraštruktúre patria aj trakčné stožiare, závesy, deliče a trolejbusové výhybky, ktoré sú v zlom technickom stave. Najvyššia suma je potrebná na vybavenie meniarne. "Tá je technologicky zastaraná a na jej trvalú prevádzku už neexistujú náhradné diely. DPMK momentálne vlastní 18 trolejbusov, ktorých priemerný vek je viac ako 19,5 roka. Keďže našim cieľom je predovšetkým bezpečná preprava cestujúcich, nahrádzame trolejbusy novými, komfortnými autobusmi a rovnako ekologickými elektrobusmi," konštatovala hovorkyňa.

DPMK sa ohradzuje voči porovnávaniu investícií do trolejbusovej dopravy v Košiciach a iných mestách. Pripomína, že v Banskej Bystrici, Žiline a Prešove sú trolejbusy preferovanou trakciou a okrem nich MHD zabezpečujú už iba autobusy. Jediným mestom, ktoré rovnako ako Košice prevádzkuje tri trakcie, je Bratislava.

"Ak sa zameriame iba na trolejbusy, slovenská metropola má 49 kilometrov funkčnej trakčnej siete, po ktorej jazdí 17 trolejbusových liniek. Podiel trolejbusov na celkových výkonoch bratislavského dopravného podniku za rok 2014 dosiahol 13,19 % a prepravili takmer 31 miliónov cestujúcich (údaje za rok 2015 na stránke DPB zatiaľ zverejnené nie sú). Trolejbusy v Košiciach jazdia na dvoch linkách, ktorých dĺžka je 13,1 kilometra a v roku 2015 predstavoval podiel tejto trakcie na celkových dopravných výkonoch len 0,4 %," uvádza DPMK. S takýmito výkonmi a očakávanými nákladmi na prevádzku sú trolejbusy v preferovaných trakciách, ktoré zabezpečujú MHD v Košiciach, na poslednom mieste.

Podľa Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice sú trolejbusy ekonomicky najmenej výhodnou trakciou MHD.