< sekcia Košický kraj

V Košiciach si pripomenuli násilné zrušenie kňazských seminárov

Spomienka v Teologickej fakulte KU v Košiciach na 65. výročie zrušenia kňazských seminárov komunistickým režimom na Slovensku 2. júna 2015 v Košiciach. Na snímke svätá omša v Seminárnom kostole za prítomnosti vtedajších bohoslovcov z kňazských seminárov. Foto: TASR/František Iván

Podujatie pripravili Konfederácia politických väzňov Slovenska a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Košice 2. júna (TASR) – Násilné zrušenie kňazských seminárov na Slovensku komunistickým režimom pred 65 rokmi pripomenulo dnešné podujatie na pôde košickej Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Stretnutie bolo venované spomienke na bohoslovcov, ktorí boli v roku 1950 svedkami zrušenia kňazských seminárov a vysokých škôl bohosloveckých v Nitre, Banskej Bystrici, Spišskej Kapitule, Košiciach a Prešove, ako aj reorganizácie Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave.

"Cieľom je pripomenúť si tento zásah štátu proti kňazským seminárom. Hovorí sa skôr o rehoľných bohoslovcoch, menej sa hovorí o diecéznych bohoslovcoch, o ich zápase za kňazské povolanie. Keby sme spočítali, koľkí bohoslovci v tom čase študovali a mohli sa stať kňazmi, táto generácia kňazov nám vlastne chýba. Je dôležité pripomenúť si ich obete, ich utrpenie, keďže viacerí boli vo väznení, takmer všetci boli v Pomocných technických práporoch, hľadali možnosti, ako zrealizovať svoje kňazské povolanie. Väčšina z nich nebola nikdy vysvätená," priblížil podujatie podpredseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner.Po zrušení kňazských seminárov v júni 1950 väčšina bohoslovcov bojkotovala politické školenie v júli toho istého roku. Odmietli pokračovať v štúdiu na reorganizovanej bohosloveckej fakulte v Bratislave a v septembri boli povolaní do Pomocných technických práporov (PTP), čo boli pracovné útvary Česko-slovenskej ľudovej armády. Niektorí tajne pokračovali v teologickom štúdiu, za čo boli viacerí odsúdení a uväznení. Len malej časti z nich sa podarilo neskôr dokončiť teologické štúdiá a prijať kňazskú vysviacku.

Podujatie pripravili Konfederácia politických väzňov Slovenska a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Súčasťou programu bola svätá omša v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho, ktorej hlavným celebrantom bol košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč.