Quantcast
< sekcia Košický kraj

Mesto Košice vyhlásilo súťaž na predaj Malinovského kasární

Na snímke Dóm sv. Alžbety v Košiciach Foto: TASR/Milan Kapusta

Na základe znaleckého posudku je suma stanovená na 7,9 milióna eur.

Košice 21. februára (TASR) - Mesto Košice dnes vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta v areáli bývalých Malinovského kasární.

„Predmetom súťaže sú pozemky, stavby a drobné stavby nachádzajúce sa medzi ulicami Moyzesova, Poštová, Kuzmányho a Pri jazdiarni v severozápadnom dotyku s Mestskou pamiatkovou rezerváciou," uviedla hovorkyňa mesta Martina Urik Viktorínová.

Všeobecná hodnota nehnuteľností v areáli Malinovského kasární bola na základe znaleckého posudku zo septembra 2013 stanovená vo výške 7,9 milióna eur. Záujemcovia môžu súťažné návrhy predkladať v termíne do 7. apríla 2014, do 14.30 h. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže vymenuje komisiu, ktorá bude súťažné návrhy hodnotiť podľa stanovených kritérií.

„Hlavným kritériom s váhovým koeficientom 90 percent je výška ponúknutej kúpnej ceny. Druhou podmienkou je vypracovanie zámeru využitia predmetného územia podľa predloženej urbanistickej štúdie s váhovým koeficientom 10 percent,“ informovala hovorkyňa.