< sekcia Košický kraj

VIDEO: Košice majú na dosah takmer päťmiliónový grant

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta

V rámci projektu vznikne aj mobilné mestské laboratórium, ktoré má cez multimediálne inštalácie spracovávať vizualizáciu rôznych údajov.

Košice 15. júla (TASR) – Košice uspeli v záverečnom kole výzvy o grant viac ako 4,5 milión eur. Vďaka projektu KSCreativity4WB by tak mali vybudovať podpornú infraštruktúru pre inovácie prostredníctvom umenia, kreativity a digitálnych technológií.

Na základe získavania a spracovania dát od verejnosti by sa tak mala zvýšiť kvalita rozhodovania samosprávy a následne aj životná úroveň obyvateľstva. Partneri projektu o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii.V rámci výzvy Európskej komisie a francúzskeho regiónu Hauts-de-France programu Urban Innovative Actions by Košice mali získať 5,7 milióna eur. Spolufinancovanie deviatich partnerov projektu vrátane mesta predstavuje 20 percent. Aktuálne sú v niekoľkomesačnom takzvanom skúšobnom období. Financie budú môcť čerpať po odsúhlasení EK.

„Našim cieľom je, aby sme boli opäť bližšie k ľuďom – aby na základe participácie rozhodovali o tom, ako sa bude naše mesto zveľaďovať,“ povedal primátor Jaroslav Polaček s tým, že vďaka získaným dátam a ich analýze dokáže magistrát rozhodovať podľa potreby občanov. Bude tak môcť určiť, do ktorej oblasti života v meste sú potrebné investície.„Dáta sa týkajú celej sféry spoločnosti – ovzdušia i mobility. Napríklad podľa toho, ako sa pohybujú cyklisti, dokážeme efektívnejšie stavať cyklochodníky,“ konkretizoval. Projekt podľa magistrátu úzko súvisí aj so snahou získať titul Európske hlavné zelené mesto 2023.

Mesto Košice na projekte participuje s neziskovou organizáciou Creative Industry Košice (CIKE), K13 – Košické kultúrne centrá, Technickou univerzitou v Košiciach, OZ Východné pobrežie, združením Košice IT Valley a spoločnosťami Antik Telecom, Civitta Slovakia a Asbis SK. Riaditeľ CIKE Michal Hladký označil za najvýznamnejší výsledok projektu vytvorenie Citizen Experience and Well-being Institute. V ňom budú zhromažďovať získané údaje, ktoré sprístupnia inštitúciám aj širokej verejnosti.

Ako pripomenul, dáta budú získavať z rôznych zdrojov, pôjde aj o dotazníky či terénnu prácu. Okrem iného budú zisťovať aj kvalitu ovzdušia, hlučnosť či vyťaženosť križovatiek. Cieľom je tiež integrovať dáta z iných inštitúcii.

V rámci projektu vznikne aj mobilné mestské laboratórium, ktoré má cez multimediálne inštalácie spracovávať vizualizáciu rôznych údajov. Súčasťou bude tiež vytvorenie Urban Innovation Sphere, kde sa začínajúce podniky, tradičné priemyselné odvetvia a podnikatelia môžu podieľať na riešení spoločných výziev. Čo sa týka výsledkov vo verejnom priestore, tie Hladký očakáva v druhom až treťom roku realizácie projektu.

Program Urban Innovative Actions slúži na podporu inovatívnych projektov z oblastí kultúry a kultúrneho dedičstva, zlepšenia kvality ovzdušia, riešenia demografických zmien, či spôsobov zvyšovania kvality životného prostredia a života pomocou zvyšovania efektivity produkcie. V rámci neho bolo v záverečnom kole výzvy hodnotených celkovo 222 žiadostí z 23 krajín Európskej únie, uspelo 11 miest. Tento projekt, ktorého začiatok má byť v roku 2021 a trvať má tri roky, má byť trvalo udržateľný a kopírovateľný v rámci Európy.