< sekcia Košický kraj

Košická Univerzitná nemocnica rozšíri diagnostiku pre onkopacientov

UNLP, archívne foto Foto: TASR/František Iván

Na skvalitnenie diagnostiky využijú 14 tisíc eur, ktoré získali ako dar Ligy proti rakovine (LPR) zo zbierky Dňa narcisov.

Košice 20. októbra (TASR) - Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) získala 14.000 eur ako dar Ligy proti rakovine (LPR) zo zbierky Dňa narcisov. Peniaze použijú oddelenia patológie a laboratórnej medicíny na podporu projektu skvalitnenia diagnostiky nádorových ochorení. Informovala o tom dnes hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.

Na oddelení patológie UNLP pôjde 7500 eur na zavedenie komplexnej molekulárno-genetickej diagnostiky a prediktívno-terapeutických vyšetrení prestavby génov u pacientov s nemalobunkovým adenokarcinómom pľúc.

V posledných rokoch celosvetovo prudko stúpa výskyt primárnych nádorových ochorení pľúc. Už nie je ojedinelé, že toto ochorenie postihne aj mladých ľudí, nefajčiarov so zdravým životným štýlom. Práve preto sa nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) venuje čoraz viac pozornosti, nielen v oblasti diagnostiky, ale hlavne individuálnej personalizovanej terapie.

"K novým liečebným a diagnostickým trendom v oblasti NSCLC sa v poslednom roku pridáva aj UNLP a vďaka finančnej podpore LPR budeme schopní komplexne vyšetrovať pacientov s NSCLC na molekulovo-genetickej úrovni, ktorú odporúčajú celosvetové organizácie v oblasti onkológie, patológie a molekulovej genetiky," uviedla Šustová.

Nemocničné oddelenie laboratórnej medicíny získalo 6500 eur na dovybavenie genetického laboratória, konkrétne na zakúpenie laminárneho boxu. Ten bude slúžiť na skvalitnenie diagnostických postupov pri genetickom testovaní onkologických pacientov. Laminárny box v budúcnosti pracovisko využije aj pri plánovanej molekulárnej rýchlej detekcii patogénov u dospelých aj detských pacientov onkohematológie.