< sekcia Košický kraj

V Košickom kraji finišujú s rekonštrukciou ciest a mostov

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Na cestách sa prestavalo desať miliónov eur z celkového objemu 23,4 milióna.

Košice 17. októbra (TASR) - V Košickom kraji finišujú s rekonštrukciou ciest a mostov II. a III. triedy. Ako TASR informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Zuzana Bobriková, do užívania už boli odovzdané úseky ciest vo všetkých okresoch kraja. "Prestavaných je vyše desať miliónov eur z celkového objemu 23,4 milióna, všetky stavebné objekty sú rozostavané na 90 percent. KSK získal prostriedky na rekonštrukciu z Regionálneho operačného programu EÚ," uviedla.

Obnovené boli viaceré úseky ciest, napríklad frekventovaný úsek Sečovce - Zemplínska Teplica a Sečovce – Kravany, cesta do Opátky či Kojšova a úsek vo Veľkom Folkmari. Motoristi už jazdia po novej ceste v obciach Markušovce, Spišský Hrušov, Harichovce či Betlanovce v Spišskonovoveskom okrese. V okrese Gelnica sa dočkala rekonštrukcie cesta spájajúca Hnileckú dolinu. Dokončiť ostáva desaťkilometrový úsek medzi Nálepkovom a Švedlárom. Ten je súčasťou ďalšieho schváleného projektu, ktorého realizácia je naplánovaná na jar 2015.

"V motoristickej verejnosti rezonuje problematika hojne využívanej komunikácie III. triedy medzi Košickými Olšanmi a Rozhanovcami. Na tomto, takmer štvorkilometrovom úseku bola regionálna samospráva nútená z rekonštrukcie vynechať približne 150 metrov dlhý úsek cesty, ktorá ostala v pôvodnom neopravenom stave. Tento úsek je totiž súčasťou budúcej diaľnice D1 v úseku Budimír- Bidovce ako preložka cesty a bude vyradený zo siete ciest III. triedy," pokračovala Bobriková.

Zdôraznila tiež, že KSK pri projektoch z EÚ deklaruje udržateľnosť výstupov projektov po dobu piatich rokov, čo by v tomto prípade nebolo možné a došlo by k neoprávnenému čerpaniu fondov. Pôvodne mali stavebné práce prebiehať paralelne v roku 2014. Stavba diaľnice je však v časovom sklze, a preto uvedená časť komunikácie ostáva zatiaľ v pôvodnom stave. KSK však prostredníctvom Správy ciest KSK zabezpečí vyrovnanie lokálnych nerovností.

Súvislé rekonštrukcie vyše 154 kilometrov ciest a deviatich mostov na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji sú financované vďaka príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie. KSK získal nenávratný finančný príspevok z ROP, prioritná os: 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Celkové rozpočtové náklady projektov sú spolu 23,4 milióna eur, spolufinancovanie KSK je vo výške 5 percent. Ďalšie finančné prostriedky získal KSK aj na obnovu povodňami poškodených úsekov ciest v okrese Gelnica na desaťkilometrový úsek cesty Švedlár - Stará Voda - Nálepkovo – Hnilčík.